ค่ายสภานักเรียนวิถีพลเมืองประชาธิปไตย
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ มอบหมาย​ให้นางสาวนิสาชล​ แซ่โก​ ​ครูผู้​รับผิดชอบ​งาน​คณะ​กรรม​กา​ร​สภานักเรียน​ นำตัวแทนคณะกรรมการ​สภานักเรียน​ประจำ​ปีการศึกษา​ 2566​ จำนวน​ 5 คน​ เข้าร่วม​กิจกรรม​ค่ายสภานักเรียนวิถีพลเมืองประชาธิปไตย โดย ศูนย์​พัฒนา​การเมืองภาคพลเมือง​ สถาบันพระปกเกล้า​ จังหวัด​พะเยา​ ณ​ อุทยาน​แห่งชาติ​น้ำตก​ภูซาง​ อำเภอ​ภูซาง​ จั​งหวัดพะเยา​ วันที่​ 24-26 มีนาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

รับรางวัล​ประกวดภาพยนตร์​สั้น
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ และนางฐานิตา สัมมาวิจิตร ครู​ที่ปรึกษา​ฯ​ นำนักเรียน จำนวน 6 คน คือ 1.นางสาวสิริกัญญา คำทองทิพย์ 2.นางสาวจารวี กันทะเนตร 3.เด็กหญิงเขมิกา ขจรพรรณพงษ์ 4.นางสาวศิริวรรณ กิตติ 5.นางสาวเสาวลักษณ์ จันธิมา 6.นางสาวภาวิรัตน์ สมนาม เข้ารับรางวัลระดับเหรียญทองเเดง พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ในการประกวดภาพยนตร์สั้น ประวัติศาสตร์ในชุมชน ท้องถิ่น หรือ หน้าที่พลเมือง ชื่อเรื่อง น้ำตกภูซาง​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ฝาย​กวาง​วิทยาคม​ วันอังคาร​ ที่​ 14​ มีนาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​กิจกรรม​ปัจฉิม​นิเทศ​ นักเรียน​ผู้สำเร็จการศึกษา​ระดับ​ชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 3​ และปีที่​ 6​ ประจำ​ปีการศึกษา​2565​ จำนวน​ 252 คน​ พร้อมรับมอบเงินบริจาค​จากนักเรียน​จำนวน​ 23,400 บาท​ โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อใช้ปรับปรุงและ​ซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถนักเรียน​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​กิจกรรม​ Congratulations ณ​ ลานกิจกรรม​สวนป่า​ วันศุกร​์​ ที่​ 10 มีนาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และโครงการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ”โครงการเพชรภูซาง”
     โรงเรียนภูซางวิทยาคม รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และโครงการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ”โครงการเพชรภูซาง” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครบตามเกณฑ์ ณ ห้องประชุมรัตนปัญญา โรงเรียนภูซางวิทยาคม วันที่ 9 มีนาคม 2566
 @ภาพกิจกรรม

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ พวงลำใย รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินการสอบ และเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องสอบอาคาร 1 โรงเรียนภูซางวิทยาคม วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566
 @ภาพกิจกรรม

ข้อสอบห้องเรียนพิเศษ
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม รับมอบแบบทดสอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบนำโดยนายอภิวัฒน์ พวงลำใย รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานวิชาการและคณะ เพื่อนำไปใช้ในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนภูซางวิทยาคม วันที่ 3 มีนาคม 2566
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้อำนวยก​าร โรงเรียน​ พร้อมด้วย​นายคิณ​ ประชุม​ และ​นางโสภณิศร์​ เสือพิณ​ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี พระพันปีหลวง ณ วัดแก​ วันอังคาร​ ที่​ 28​ กุมภาพันธ์​ 2566​
 @ภาพกิจกรรม

วง​โยธวาทิต​ร่วมขบวนพาเหรดให้บริการแก่สถานศึกษาและชุมชนในเขตพื้นที่บริการ
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​กล้ารบ​ อิน​แก้ว​ ครูผู้สอน​และควบคุมนำวงโยธวาทิต​ของโรงเรีย​นภูซาง​วิทยาคม​ร่วมขบวนพาเหรดการแข่ง​ขันกีฬา​ 3 หมอ​ อสม.อำเภอ​ภูซาง​ ณ​ สนามกีฬาอำเภอ​ภูซาง​ จ.พะเยา​ ​วันเสาร์​ ที่​ 25 กุมภาพันธ์​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

ทุนการศึกษา​โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้​
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นางวิลาวัลย์​ ชิตอินทร์​ ครูผู้ดูแลงานทุนการศึกษา​นำนักเรียน​เข้ารับทุนการศึกษา​โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ โดย มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม จำนวน 4 ทุน ดังนี้ 1. ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง ระดับชั้นม.ต้น จำนวน 2 ทุน ทุนละ 4,000 บาท 2. ประเภททุนต่อเนื่องระดับชั้นม.ปลาย จำนวน 2 ทุน ทุนละ 7,000 บาท มอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารห้องประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงดนตรีงานสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ณ กว๊านพะเยา​
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นายดุริยะ​ วงศ์​ใหญ่​ ครู​ผู้​ฝึกสอน​และนักเรียน วงดนตรี​ของโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วมแสดง​ดนตรี​ในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี 2566​ ในวันที่​ 13​ และ​ 18 กุมภาพันธ์​ 2566​ ณ​ บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา​มีกิจกรรมบันเทิง ร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุนชน และท้องถิ่น นิทรรศการของส่วนราชการ และภาคเอกชน กิจกรรมดนตรี กีฬาต่างๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการหารายได้ในงานสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาโดยมีกิจกรรม​ตั้งแต่​วันที่​ 10-19​ กุมภาพันธ์​ 2566​
 @ภาพกิจกรรม

ศึกษา​ดูงาน​การบริหาร​จัดการ​สถานศึกษา​ 4 กลุ่ม​งาน​
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​ฝ่ายบริหาร​4กลุ่ม​งาน​ ศึกษา​ดูงาน​และแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​ การบริหาร​จัดการ​สถานศึกษา​4กลุ่ม​งาน​ ประกอบด้วย​ กลุ่ม​งาน​วิชาการ​ กลุ่ม​งานบริหาร​ทั่วไป​ กลุ่ม​งานอำนวยการ​ และกลุ่ม​งานกิจการนักเรียน​ ณ​ โรงเรียน​เทิง​วิทยาคม​ อ.เทิง​ จ.เชียงราย​ วันพุธ​ ที่​ 8​ กุมภาพันธ์​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

ผลการแข่งขัน​ศิลป​หัตถกรรมนักเรียน​ระดับ​ชาติ​ ภาคเหนือ
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​และ​นักเรียน​ที่เป็นตัวแทน​จังหวัด​พะเยาเข้าร่วม​การแข่งขัน​งานศิลปหัตถกรรม​นักเรียน​ครั้ง​ที่​70​ ปีการศึกษา​ 2565​ ณ​ จังหวัด​น่าน​ โดย​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​เข้าร่วม​การแข่งขัน​ทั้งหมด​ 8​ รายการ​ ได้​รับรางวัล​เหรียญทอง​ 6 รายการ​และเหรียญ​เงิน​ 2 รายการ​ วันที่​ 3-4 กุมภาพันธ์​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

อบรม​การพัฒนา​ฐานข้อมูล​สมุนไพร​ในโรงเรียน​และฝึก​ปฏิบัติ​การทำผลิตภัณฑ์​สุขภาพ
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นางศรีทอน​ อ่าง​เกียรติ​กู​ล​ ครู​ผู้ดูแล​โครงการ​พร้อมคณะ​ จัดกิจกรรม​อบรม​การพัฒนา​ฐานข้อมูล​สมุนไพร​ในโรงเรียน​และฝึก​ปฏิบัติ​การทำผลิตภัณฑ์​สุขภาพ​ โครงการ​ส่งเสริม​ทักษะ​วิชาการ​และวิชาชีพ​สู่​ความ​เป็นเลิศ​ของ​ผู้​เรียน​ กิจกรรม​บ่มเพาะ​ต้นกล้า​ห​ม​อยา​รักษ์​ถิ่น​ มีนักเรียน​ผู้​เข้าอบรมจำนวน​ 47​ คน​ โดยมีคณะอาจารย์​และ​นักศึกษา​จากวิทยาลัย​การแพทย์​พื้นบ้าน​และ​การ​แพทย์​ทางเลือก​ ม​หาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงรายเป็น​วิทยากรให้ความรู้​ ณ​ ห้องประชุม​รัตน​ปัญญา​อาคาร​4​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันอังคาร​ ที่​ 31​ มกราคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

วางพวงมาลา​อนุสรณ์​ผู้​เสีย​สละ​ พ.ต.ท.2324 อ.เชียง​คำ
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​ ตัวแทนครู​และ​นักเรียน​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วม​วางพวงมาลา​เพื่อระลึกถึง​พลเรือน​ ตำรวจ​ ทหาร​ ที่สละชีพปกป้องแผ่นดิน​ไทย​ ณ​ อนุสรณ์​ผู้​เสียสละ​ พ.ต.ท.2324​ อ.เชียง​คำ​ จ.พะเยา​ วันอังคาร​ ที่​ 31 มกราคม​ 2566​
 @ภาพกิจกรรม

เดินวิ่งการกุศล​น้ำตก​อุ่น​ภูซาง​สู่​ชายแดน​ไทย​-ลาว​ ครั้ง​ที่​ 1
     โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ นำโดย​นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ ร่วม​กับสโมสร​โรตารี​แ​ซ​ทเทิล​ไลท์​เชีย​งคำ​-ภูซาง​ จัดกิจกรรม​เดินวิ่ง​การกุศล​น้ำตก​อุ่น​ภูซาง​สู่​ชายแดน​ไทย​-ลาว​ ครั้งที่​ 1 ณ​ วนอุทยาน​เเห่งชาติ​น้ำตก​ภูซาง​ เพื่อนำรายได้​หลัง​หัก​ค่าใช้จ่าย​มอบแก่โรงพยาบาล​ภูซาง​และช่วยเหลือ​ผู้​สูงอายุ​และกลุ่มเปราะบาง​อำเภอ​ภูซาง​ โดยมีนาย​กิตติ​ ชัย​ดรุณ​ นายอำเภอ​ภูซาง​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ วันอาทิตย์​ ที่​ 29​ มกราคม​​2566​
 @ภาพกิจกรรม

ตรุษจีน 2023
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​กิจกรรม​วัน​ตรุษจีน​ ประจำ​ปี​ 2566​ เพื่อให้​นักเรียน​ได้เรียนรู้​วัฒนธรรม​จีนผ่านกิจกรรม​การแสดง​ความสามารถ​ด้านภาษาและวัฒนธร​รมจีนของนักเ​รียนแผนการ​เรียน​ภาษา​จีน กิจกรรม​ตอบคำถาม​เกี่ยวกับ​ความรู้​เรื่องจีน​ กิจกรรม​ซุ้มอาหารจีน​และเกมส์​ ณ​ ลานกิจกรรม​หน้าห้อง กลุ่ม​สาระ​ฯ​ภาษา​ต่างประเทศ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันอังคาร​ ที่​ 24​ มกราคม​ 2566​
 @ภาพกิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน และนายอภิวัตน์ พวงลำใย รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นำผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม. 1 ม.2 ,ม.3 จำนวน 408 นาย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณสำนักงานอุทยานแห่งชาติภูซาง ( ลส.ม. 2 ม.3) บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง (นน.ม.2 ม.3)และ บริเวณวัดพระธาตุภูซาง (ลส. ม.1 นน. ม.1) โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล เข้าฐานผจญภัย ฐานความรู้ทักษะทางลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ วันที่ 19-21 มกราคม 2566
 @ภาพกิจกรรม

รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และตัวแทนครู ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยการเข้าสังเกตการสอนและสะท้อนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้แก่คณะครูทุกคนเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของการจัดการจัดการเรียนการสอน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำโดยนางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมรัตนปัญญาโรงเรียนภูซางวิทยาคม
 @ภาพกิจกรรม

กิจกรรมร่วมทำบุญ​และบูชาบูรพา​จารย์​วันครู​
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วมกับ​ส​มาคม​ผู้​ประกอบ​วิชาชีพ​ครู​และบุคลากร​ทาง​การศึกษา​อำเภอ​ภูซาง​ จัดกิจกรรม​ทำบุญ​ รับศีล​ รับพร​ จากพระสงฆ์​จำนวน​ 9​ รูป​และกิจกรรม​บูชาบูรพา​จารย์​ พร้อมรับมอบรางวัล​เกียรติ​บัตร​เชิดชู​เกียรติ​แก่ครู​และบุคลากร​ทาง​การศึกษา​อ.ภูซาง​ เนื่องในวันครู​ วันที่​ 16​ มกราคม​ 2566​ โดยมีนายกิตติ​ ชัยดรุณ​ นายอำเภอ​ภูซาง​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​
 @ภาพกิจกรรม

วง​โยธวาทิต​ร่วมขบวนพาเหรดให้บริการแก่สถานศึกษาและชุมชนในเขตพื้นที่บริการ
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​กล้ารบ​ อิน​แก้ว​ ครูผู้สอน​และควบคุมนำวงโยธวาทิต​ของโรงเรีย​นภูซาง​วิทยาคม​ร่วมขบวนพาเหรดการแข่ง​ขันกีฬา​กลุ่ม​ประถมศึกษา​ตำบลทุ่งกล้วย​ "ขุนบง​เกมส์" ณ​ สนามกีฬา​โรงเรียน​บ้าน​ก๊อน้อย อ.ภูซาง​ จ.พะเยา​ วันศุกร์ ที่​ 13​ มกราคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษา​นักเรียน​
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​คณะ​ครู​ระดับ​มัธยมศึกษาตอนต้น​นำนักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนต้น​จำนวน​ 362 คน​ และมัธยมศึกษา​ตอนต้น​จำนวน​ 263 คน​ร่วม​กิจกรรม​ทัศนศึกษา​ยังแหล่ง​เรียนรู้​นอก​สถานที่​ ตามโครงการ​เรียน​ฟรี​ ณ​ วัดพระธาตุ​ผาเงา​ อ.เชียง​แสน​,สกายวอล์ค​ผาเงา​ สามแผ่นดิน, สามเหลี่ยม​ทองคำ​ และตลาดชุมชน​สายลมจอยแม่สาย​ จ.เชียงราย​ เพื่อเปิดโลกทัศน์​ เพิ่มพูน​ประสบการณ์​ และเรียนรู้​นอก​สถานที่​ให้แก่นักเรีย​น​ วันพฤหัสบ​ดี​ ที่​ 12​ มกราคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

คณะ​ผู้บริหาร​ศึกษา​ดูงานนอกสถานที่​
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ทั้ง​ 4 กลุ่ม​งาน​ ได้เดินทาง​ไปศึกษา​ดูงาน​นอกสถานที่​เพื่อแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​ด้านการบริหาร​ของฝ่ายงาน​ 4 กลุ่ม​งาน​ ณ​ โรงเรียน​ประชานุ​เคราะห์​ 15​ อ.เชียง​แสน​ จ.เชียงราย​ และโรงเรียน​สามัคคี​วิทยาคม​ อ.เมือง​ จ.เชียงราย​ วันพฤหัสบ​ดี​ ที่​ 12​ มกราคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

มอบทุน​การศึกษา​
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ตั​วแทน​มอบทุนการศึกษา​ของบริษัทสยามสไมล์ โบรกเกอร์ จำกัด ให้​แก่นักเรีย​นระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนต้น​ ที่มีความประพฤติ​ดี มีโอกาสได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ จำนวน​ 5 ทุน​ ทุนละ​ 1,000 บาท​ วันอังคาร​ ที่​ 10 มกราคม​ 2566​ ณ​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​
 @ภาพกิจกรรม

มอบทุน​การศึกษา​
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ตั​วแทน​ ครูอังคณา​ กันตะยา​ ข้าราชการ​บำนาญ​ อดีต​ครูโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบทุนการศึกษา​ให้​แก่นักเรีย​นระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่6 จำนวน​ 5 ทุน​ ทุนละ​ 1,000 บาท​ วันจันทร์​ ที่​ 9​ มกราคม​ 2566​ ณ​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​
 @ภาพกิจกรรม

ปันฝันสร้างรอยยิ้มให้น้อง
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​คณะ​ผู้บริหาร​ ครูกลุ่ม​สาระ​ฯ​สุขศึกษา​และ​พลศึกษา​ และตัวแทนนักเรียน​รับมอบอุปกรณ์​กีฬา​ ในโครงการ​ปันฝันสร้างรอยยิ้มให้น้อง จากบริษัท LANDCO SPORT&MUSICAL วันพุธ​ ที่​ 4 มกราคม​ 2566​ ณ​ ห้องประชุม​เล็ก​อาคาร ​1​
 @ภาพกิจกรรม

ตักบาตร​สองแผ่นดิน
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ นำ​คณะ​ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​ นักศึกษา​วิชา​ทหาร​และนักเรียนชุมนุม​นาฎศิลป์​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ช่วยงานและร่วมกิจ​กรร​มตักบาตร​2แผ่นดิน​ระหว่างพี่น้อง​ชาวไทยและสปป.ลาว​ โดยมีพระสงฆ์​ทั้งไทยและสปป.ลาวร่วมตักบาตร​จำนวน​200รูป​ ณ​ ด่านชายแดนไทย-ลาว​ ​บ้านฮวก(กิ่วหก)​ อ.ภูซาง​ จ.พะเยา​ วันศุกร​์​ ที่​ 30​ ธันวาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

Merry Christmas and Happy New year
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​ภาษาต่างประเทศ​ นำโดย​นางสาวภัทร์ฐิษญา​ ใจกล้า​ หัวหน้า​กลุ่ม​สาระ​ฯ​ จัดกิจกรรม​ Merry Christmas and Happy New เพื่อคืนความสุข​ให้​แก่นักเรียน​ ส่งเสริม​ความกล้าแสดงออก​ และเรียนรู้​วัฒนธรรม​เจ้าของ​ภาษา​ ณ​ ลานสวนป่า​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันอังคาร​ ที่​ 27​ ธันวาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีเปิด"ภู​ลังกา​เกมส์"
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​ และขบวนพาเหรด​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วมพิธี​เปิดกีฬา​กลุ่ม​​มัธยมศึกษา​ จ.พะเยา​ "ภู​ลังกา​เกมส์" โดยมีวงโยธวาทิต​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ได้ร่วมบรรเลงในพิธี​เปิดภูลังกา​เกมส์​ในครั้งนี้​ ณ​ สนามกีฬา​โรงเรียน​เชีย​งคำ​วิทยา​คม​ วันพฤหัสบ​ดี​ ที่​ 22​ ธันวาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ครู​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอภูซาง
 @ภาพกิจกรรม

ศึกษา​ดูงาน​กิจกรรม​ชมรม​บอนไซภาคเหนือ
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​ธนธร​ รวมสุข​ พร้อมด้วย​คณะ​ครู​ 4 ท่านและ​นักเรียน​จำนวน​ 4 คน​ เข้า​ร่วมกิจ​กรร​มชมรม​บอน​ไซ​ภาคเหนือ​ครั้งที่1ประกอบด้วย​กิจกรรม​การให้ความรู้​เกี่ยวกับ​บอนไซ​ เทคนิค​และวิธีการทำบอนไซ​ ณ​ ห้างสรรพสินค้า​บิ๊กซี​เชียงราย​ วันอาทิตย์​ ที่​ 18 ธันวาคม​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

สุดยอดแฮนด์บอล​ชายหาด
     นักกีฬา​แฮนด์บอล​ชายหาด​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ตัวแทน​นักกีฬา​จังหวัด​พะเยา​ จบการแข่งขัน​แฮนด์บอล​ชายหาด​ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้ง​ที่​ 38​ "พิจิตร​เกมส์" ระหว่าง​วันที่​ 1-5​ธันวาคม​ 2565​ ด้วย​รางวัล​รองชนะเลิศอันดับที่ 1(เหรียญเงิน) เป็นตัวแทนเขต 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "นครสวรรค์เกมส์"
 @ภาพกิจกรรม

รองชนะเลิศ​อันดับ​2 การแข่งขัน​แฮนด์บอล​ในร่ม
     นักกีฬา​แฮนด์บอล​ในร่มของโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ตัวแทนนักกีฬา​จังหวัด​พะเยา​ ได้รับรางวัล​รองชนะเลิศ​อันดับ 2 เหรียญทอง​แดง​ การแข่งขัน​แฮนด์บอล​ในร่ม​ การแข่งขัน​กีฬา​เยาวชน​แห่งชาติ​รอบคัดเลือก​ภาค 5 ครั้ง​ที่​ 38​ "พิจิตร​เกมส์" ระหว่าง​วันที่​ 1-5 ธันวาคม​ 2565​ ณ​ ยิมเนเซียม​โรงเรียน​สระหลวงพิทยาคม​
 @ภาพกิจกรรม

ภูซางวิทยาคมเฮชัยนัดแรกแฮนด์บอล​ชายหาด
     นักกีฬา​แฮนด์บอล​ชายหาด​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ตัวแทนนักกีฬา​จังหวัด​พะเยา​ ประเดิมสนามด้วยชัยชนะในการแข่งขันแฮนด์บอล​ชายหาด​ โดยทีม​จังหวัด​พะเยา​ ชนะ​ ทีม​จังหวัด​เพชรบูรณ์​ 2:1 พีเรียด​28:10,26:20​ ในการแข่งขัน​กีฬา​เยาวชน​แห่งชาติ​รอบคัดเลือก​ภาค 5 ครั้ง​ที่​ 38​ "พิจิตร​เกมส์" ระหว่าง​วันที่​ 1-5 ธันวาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่มวันพ่อแห่งชาติ
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม​ มอบหมายให้นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภูซางวิทยาคมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มและถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอภูซาง
 @ภาพกิจกรรม

รำพิธีเปิดอาคารพักนอนสามเณร
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นางสาวนิศาชล​ แซ่​โก​ ครู​ผู้ฝึกสอน​ นำนักเรียนนาฏศิลป์​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ร่วมทำการแสดงงานเปิดอาคารพักนอนสามเณร โรงเรียนวัดม่วงชุม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565​
 @ภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด​
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุ​ว​รรณ์​ ผู้อำนวยการโรง​​เรียนภูซาง​วิทยาคม​ มอบ​หมา​ยให้​นางโสภณิศร์ เสือพิณ​ นำตัวแทนสภา​นักเรียน​จำนวน 5 คน​ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ​ ห้องประชุม​แฮปปี้การ์เด้นค๊อฟฟี่ จ.พะเยา วันที่27 พฤศจิกายน​ 2565 เวลา08.00 น.-17.00 น.
 @ภาพกิจกรรม

ถวายราชสดุดีลูกเสือ ประจำปี 2565
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้นาย​สุรินทร์​ ดี​แก้ว​เกษ​ รองผู้​อำนวยการ​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ถวายราชสดุดีลูกเสือ ประจำปี 2565​ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ​วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย​ โดยมีผู้กำกับ​ลูกเสือ​เนตรนารีจำนวน​ 50​ นายและลูกเสือ​เนตรนารีสามัญ​รุ่นใหญ่​จำนวน​ 416 นาย​เข้าร่วมพิธี​อย่าง​พร้อมเพรียง​ ณ สนามโรงเรียนภูซางวิทยาคม​ วันศุกร​์​ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 - 16.30 น.
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมประชุมสโมสรโรตารี่ภูซาง
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​และคณะ​ครู​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วม​ประชุม​ปรึกษาหารือ​กับสโมสรโรตารี่แซทเทิลไลท์ เชียงคำ-ภูซางและคณะผู้ดำเนินงาน​ การจัดกิจกรรมงานเดิน วิ่งการกุศลน้ำตกอุ่นภูซาง สู่ชายเเดนไทย - ลาว ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ณ วนอุทยานเเห่งชาติน้ำตกภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา​ ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนภูซางวิทยาคม วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
 @ภาพกิจกรรม

ประชุม​ผู้ปกครอง​ภาคเรียน​ที่​๒​ปีการศึกษา​๒๕๖๕
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ จัด​ประชุม​ผู้ปกครอง​ครั้งที่​ ๒​ ภาคเรียน​ที่​ ๒​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๕​ โดยมีนาย​ประพันธ์​ ศรี​สว่าง​ ประธาน​คณะกรรมการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​และมอบเกียรติ​บัตร​ให้แก่​นักเรียน​ผู้​มีผลการเรียน​ยอดเยี่ยม​ นักเรียน​ผู้มี​พฤติกรรม​ดี​เด่น นักเรียนผู้​มี​ความสามารถ​ด้านนาฎศิลป์​ดีเด่น นักเรียน​ผู้​มี​ความสามารถ​ด้านกีฬา​ดีเด่น และนักเรียนผู้​มีจิต​อาสาดีเด่น​ ประจำภาคเรียน​ที่๑ปีการศึกษา​๒๕๖๕​รวมถึง​มีการประชุม​ชั้นเรียน​เพื่อพบปะ​ครู​ที่ปรึกษา​ วันศุกร​์​ ที่​ ๑๘​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๖​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​
 @ภาพกิจกรรม

สอบ​ธรรม​ศึกษา
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้อำนวยก​าร​กลุ่ม​งาน​วิชาการ​และคณะ​ครู​คุมสอบ นำนักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 3 และ​ 4 เข้า​สอบธรรมสนามหลวง​ชั้นตรี-โท-เอก​ ประจำปี​พ.ศ.2565​ โดย​มีพระภิกษุ​เขตปกครองคณะสงฆ์​อำเภอ​ภูซาง​ เป็น​ผู้​ดูแลและประสานงาน ประจำสนามสอบ​โรงเรียน​วัดม่วงชุมวิทยา​ ต.ป่าสัก​ อ.ภูซาง​ จ.พะเยา​ ณ​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันอังคาร​ ที่​ 15​ พฤศจิกายน​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

ลงนามตามข้อตกลงพัฒนางาน(ว.PA)​ประจำปีงบประมาณ​2566
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​และ​คณะ​ครู​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วมลงนามตามข้อตกลงพัฒนางาน(ว.PA)​ ประจำปีงบประมาณ​2566​ ณ ห้องประชุมรัตนปัญญา​ วันจันทร์​ ที่​ 14​ พฤศจิกายน​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

ให้ความรู้​ด้านการคุ้มครอง​สิทธิ​ทางกฎหมาย
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้อำนวยก​าร โรงเรียน​พร้อมด้วย​คณะครู​ นำ​นักเรีย​นระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่1, 2, 5 และ​ 6 เข้ารับฟัง​การบรรยาย​ให้ความรู้​ในด้านการคุ้มครอง​สิทธิ​ เสรีภาพ​และผลประโยชน์​ตามที่กฎหมาย​กำหนด​ การ​ช่วยเหลือ​ ให้คำปรึกษา​ การไม่ได้​รับความเป็นธรรม​ตามกฎหมาย​ รวมถึง​ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือ​ทางกฎหมาย​ จากเจ้าหน้าที่​สำนักงาน​อัยการ​คุ้มครอง​สิทธิ​และช่วยเหลือ​ทางกฎหมาย​และการบังคับ​คดี​ จังหวัด​พะเยา​ สาขา​เชียงคำ​ ในคาบอบรมคุณธรรม​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันพฤหัสบ​ดี​ ที่​ 10 พฤศจิกายน​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

เรียน​รู้​การใช้งาน​และการบังคับ​โดรนสำหรับบันทึก​ภาพมุม​สูง
     นายคมน์สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้นายอภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้อำนวยก​าร กลุ่ม​งานวิชาการ​ จัดกิจกรรม​ให้ความรู้​เบื้องต้น​เรื่องการใช้งาน​และการบังคับ​โดรนสำหรับ​บันทึก​ภาพ​มุมสูง​ โดยทางโรงเรียน​ได้รับเกียรติ​จากคุณ​หนุ่ม​ภูซาง​(ผู้​สื่อข่าว​เดลินิวส์, มติชน)​เป็น​วิทยากร​ในให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี​และภาคปฎิบัติ​สำหรับ​การใช้ โดรนเพื่อบันทึก​ภาพ​มุม​สูงให้​แก่นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​1/4และ1/5 ของโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ณ​ ห้องประชุม รั​ตน​ปัญญา​ วันพุธ​ ที่​ 9​ พฤศจิกายน​ 2565​ เวลา​ 08.30-10.30​ น.
 @ภาพกิจกรรม

กีฬา​สี​สัมพันธ์​ 2565
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธานในพิธี​เปิด​กีฬา​สีสัมพันธ์​ภายใน​โรงเรียน​ ภูซาง​วิทยาคม​ โดยมี​กิจกรรมการแข่งขัน​กีฬา​ตั้งแต่​วันที่​ 26-28​ ตุลาคม​ ​2565​ ประกอบด้วย​การแข่งกีฬา​วอลเล่ย์บอล​ แฮนด์บอล​ชายหาด​ เปตอง​ เซปักตะกร้อ​ ฟุตบอล​ ฟุตซอล​ กรีฬาและกีฬา​พื้นบ้าน​ ณ​ สนามกีฬา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 28​ ตุลาคม​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​และ​คณะ​ครู​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​วิทยาคม​ร่วมประชุม​เปิดภาคเรียน​ที่​ 2 ปีการศึกษา​2565 เพื่อชี้แจงกิจกรรม​และการดำเนินงานทั้ง​ 4 กลุ่ม​งาน​ รวมถึง​การจัดกิจกรรม​กีฬา​สีภายใน​ ณ ห้องประชุมรัตนปัญญา อาคาร 4 โรงเรียนภูซางวิทยาคม ในวันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
 @ภาพกิจกรรม

“พิธี​วางพวงมาลา​วันปิยมหาราช”
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​และ​คณะครูโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วม​พิธีวางพวงมาลา​เนื่องในวัน​คล้าย​วัน​สวรรคต​พระ​บาท​สมเด็จ​พระจุลจอม​เกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ วันปิยมหาราช​ 23​ ตุลาคม​ 2565​ ร่วมกับ​หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ​ องค์กร​ปกครอง​ส่วน​ท้องถิ่น​ใน​อำเภอ​ภูซาง​ ณ​ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา​ อำเภอ​ภูซาง​ วันอาทิตย์​ ที่​ 23​ ตุลาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ในหลวง​รัชกาล​ที่​ ๙
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรร์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมวางพวงมาลา​และ​ถวายความเคารพ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​ ร่วม​กับหน่วยงาน​ องค์กร​ปกครอง​และ​ส่วน​ท้องถิ่น​ในอำเภอภูซาง​​ วัน​ที่​ 13​ ตุลาคม​ 2565​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม ​
 @ภาพกิจกรรม

กิจกรรม​เพาะต้นกล้า​หมอยารักษ์ถิ่น
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​มอบหมาย​ให้คณะครูในโครงการ​ส่งเสริม​ทักษะ​วิชาการ​และ​วิชาชีพ​สู่​ความเป็นเลิศ​ของ​ผู้​เรียน​ กิจกรรม "บ่มเพาะต้นกล้า​หมอยารักษ์ถิ่น" จำนวน​ 12​ คน​ นำนักเรียนกลุ่ม​ที่สนใจระดับชั้น​ม.4-6​ จำนวน​ 47​ คน​ เข้าร่วม​กิจกรรม​รับฟังความรู้​ใน​เรื่องกระบวนการ​เรียน​การ​สอน​แพทย์​แผน​ไทย​ สวนอุทยาน​โอสถ/ฟาร์ม​สาธิต​เภสัช​เกษตร​ โรงงาน​สาธิต​การแพทย์​แผน​ไทย​ และ​โรงพยาบาล​สาธิต​การแพทย์​แผน​ไทย​ ณ วิทยา​ลัยการแพทย์​พื้นบ้าน​และ​การ​แพทย์​ทางเลือก​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงราย​ จังหวัด​เชียงราย​ วันพุธ​ ที่​ 12​ ต.ค. 2565
 @ภาพกิจกรรม

ต้อนรับ​คณะ​ศึกษา​ดูงาน
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​ ตัวแทนครู​ ให้​การต้อนรับ​คณะ​ครู​บุคลากร​จากโรงเรียนแม่ต่ำตาดควันวิทยาคม​ จ.เชียงราย​ นำโดย​นายยุทธ​ศาตร์​ อัมรินทร์​ รองผู้อำนวยการรักษา​การตำแหน่งผู้อำนวยการ​โรงเรียน​ที่ได้มาศึกษา​ดูงาน​การจัดการเรียนการสอนและโครงการ​โรงเรียน​สวย​ ภูมิทัศน์​สดใส​ ปลอดภัย​ไร้​มลพิษ​ของโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ณ​ ห้องประชุม​รั​ตน​ปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เวลา​ 09.00-11.30​ น.
 @ภาพกิจกรรม

มุทิตา​จิต​เกษียณอายุ​ราชการ​
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ครู​และ​บุคลากร​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ จัด​พิธี​มุทิตา​จิต​เกษียณอายุ​ครู​วรรณ​ยุพา​ โกมล​วิจิตร​กุล​ ครู​ชำนาญ​การ​พิเศษ​ กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​คณิตศาสตร์​ โดยมีนาย​ประพันธ์​ ศรี​สว่าง​ ประธาน​คณะกรรมการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ ณ​ ห้องประชุม​รั​ตน​ปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​
 @ภาพกิจกรรม

รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางข้าม
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม ร่วมกับกรมการปกครองท้องถิ่น อำเภอภูซาง นำโดย นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง เจ้าหน้าที่กรมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูซาง ร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางข้าม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความปลอดภัยในการข้ามถนนโดยทางม้าลาย ณ ทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนภูซางวิทยาคม วันที่ 21 กันยายน 2565
 @ภาพกิจกรรม

พิธี​แสดง​มุทิตา​จิต​ครู​เกษียณ​อายุ​ราชการ
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ นำ​คณะ​ครู​ บุคลากร​แ​ละนักเรียน​โรงเรียนภู​ซาง​วิทยาคม​ ร่วมกันแสดง​มุทิตา​จิต​ครู​ผู้​เกษียณอายุ​ราชการ​ ครู​วรรณ​ยุพา​ โกมลวิจิตรกุล​ ครูชำนาญ​การ​พิเศษ​ กลุ่ม​สาระ​ฯ​คณิตศาสตร์​ ณ​ สนามหน้าเสาธง​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันพุธ​ ที่​ 21​ กันยายน​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
     ขอแสดงความยินดีกับคณะครู-บุคลากร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรดีเด่น ในการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย วันที่ 17-19 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา(NICE) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้แก่ 1.ผู้มีคุณูปการต่อสถานศึกษาได้แก่ นายประพันธ์ ศรีสว่าง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 2.ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม 3.รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายอภิวัฒน์ พวงลำใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม 4.ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนดีเด่น ได้แก่ ร.ต.อ.ธายุกร กาญจนนิมิตรกุล 5.ครูดีเด่น ได้แก่นายคิณ ประชุม
 @ภาพกิจกรรม

ประชุม​เชิงปฏิบัติการ​จัดทำ​แผน​กลยุทธ์​เพื่อพัฒนา​โรงเรียน​ และศักยภาพ​ผู้เรียน​ สู่​ความเป็นเลิศ​เต็ม​ตามศักยภาพ​ในศตวรรษ​ที่​ 21
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ จัด​ประชุม​ปฏิบัติการให้แก่คณะครูและ​บุคลากร​ใน​"โครงการ​จัดทำ​แผน​กลยุทธ์​เพื่อพัฒนา​โรงเรียน​ และศักยภาพ​ผู้เรียน​ สู่​ความเป็นเลิศ​เต็ม​ตามศักยภาพ​ในศตวรรษ​ที่​ 21" เพื่อให้คณะครูได้สรุปผลการดำเนินงาน​โครงการ​/กิจกรรม​ที่ดำเนินการ​แล้วเสร็จ​ในปีงบประมาณ​2565​และดำเนินการ​วางแผน​จัดทำโครงการ​/กิจกรรม​ของปีงบประมาณ​2566ทั้งในส่วนของ8กลุ่มสาระการเรียนรู้​และ4กลุ่ม​งาน​ ระหว่าง​วันที่​ 13-14 กันยายน​ 2565 ณ​ ห้องประชุม​รั​ตน​ปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​
 @ภาพกิจกรรม

โครงการ​จัดทำ​แผน​กลยุทธ์​เพื่อพัฒนา​โรงเรียน​ และศักยภาพ​ผู้เรียน​ สู่​ความเป็นเลิศ​เต็ม​ตามศักยภาพ​ในศตวรรษ​ที่​ 21
     นาย​คม​น์​สิทธิ์นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ จัด​ประชุม​ปฏิบัติการให้แก่คณะครูใน​"โครงการ​จัดทำ​แผน​กลยุทธ์​เพื่อพัฒนา​โรงเรียน​ และศักยภาพ​ผู้เรียน​ สู่​ความเป็นเลิศ​เต็ม​ตามศักยภาพ​ในศตวรรษ​ที่​ 21" โดยมีนายเกรียง​ศักดิ์​ ยอด​สาร​ รอง​ผู้​อำนวย​การ​สพม.พะเยา​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​พร้อมบรรยาย​พิเศษ​ และได้รับการอนุเคราะห์​จาก​ นาย​วรทัศน์​ บุญโคตร​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​วชิรวิทย์​ เชียงใหม่​เป็น​วิทยากร​ในด้าน​การวิเคราะห์องค์กร​ การทบทวน​วิสัยทัศน์​ พันธกิจ​ เป้าประสงค์​ แนวทาง​การจัดทำแผนกลยุทธ์​ และนางพรพิมล​ บุญโคตร​ ครู​เชี่ยวชาญ​ โรงเรียน​ดอยสะเก็ด​วิทยาคม​ จ.เชียงใหม่​ ให้ความรู้​เรื่องการจัดการเรียน​การ​สอน​แบบโครงงาน​และการเรียนการสอนแบบ​Active Learning วันที่​ 12 กันยายน​ 2565 ณ​ ห้องประชุม​รั​ตน​ปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​
 @ภาพกิจกรรม

อบรม​การดูแลสุขภาพ​ด้วยสมุนไพร​และผักท้องถิ่น
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้นายอภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​พร้อมด้วย​คณะ​ครู​ นำนักเรียน​ระดับชั้น​ม.ปลาย​ จำนวน​88 คน​ เข้าร่วม​อบรมการส่งเสริมการนำภูมิปัญญาด้านการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและผักท้องถิ่นในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งตนเองและครอบครัว​ โดย​ได้รับความอนุเคราะห์​จากวิทยาลัยการแพทย์​พื้นบ้านและการแพทย์​ทางเลือก​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงราย​ มาให้ความรู้​ตาม​กิจกรรม​ดังต่อไปนี้​ คือ​ กิจกรรม​ขยับกายคลายเส้น​ กิจกรรม​เรียน​รู้​สมุนไพร​ใกล้​มือและกิจกรรม​ทำยาสมุนไพร​ใช้เอง​ ณ​ ห้องประชุม​รั​ตน​ปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 7​ กันยายน​ 2565​ เวลา​ 08.30​-12.00 น.
 @ภาพกิจกรรม

นิทรรศการ​งานมหกรรม​วิชาการ​"นวัตกรรม​ เทคโนโลยี​ 46ICT​ พัฒนา​สู่​มาตรฐาน​สากล"
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​คณะครูโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​นำเสนอนิทรรศการ​ในหัวข้อ​ "การพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษที่ 21 โดย PHUSANG SMART MODEL" ในงานมหกรรม​วิชาการ​"นวัตกรรม​ เทคโนโลยี​ 46ICT​ พัฒนา​สู่​มาตรฐาน​สากล" ณ​ โรงเรียน​พะเยา​พิทยาคม​ วันที่​ 29​ สิงหาคม​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

"การแข่งขันหุ่นยนต์​อัตโนมัติ​และหุ่นยนต์​วิ่งเร็ว​ ทักษะวิชาการ 46 ICT"
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม ​ มอบหมาย​ให้ ​นาย​สุรินทร์​ ดี​แก้ว​เกษ​ และ​ นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​พร้อมด้วยคณะครู​ ดำเนินการ​จัดการแข่งขัน​การแข่งขันหุ่นยนต์​อัตโนมัติ​และหุ่นยนต์​วิ่งเร็ว​ ในงานมหกรรมวิชาการ “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล” (46ICT Innovative Technology to International Standards) ของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย​ ณ​ มหาวิทยาลัย​พะเยา​ ระหว่าง​วันที่​ 28-29 สิงหาคม​ 2565 ​
 @ภาพกิจกรรม

1 เขตพื้นที่​ 1 โมดูลความสำเร็จ
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วยคณะครู​ เข้าร่วมงานแสดง​ผลงาน Best Practices “การพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ เต็มตามศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในศตวรรษที่ 21 โดย Phusang Smart Model” ของโรงเรีย​นภูซาง​วิทยาคม ในงานนิทรรศการผลงาน1เขตพื้นที่​ 1 โมดูลความสำเร็​จ​ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​ พระ​บรม​ราชินีนาถ​ พระราชชนนีพันปี​หลวง​ เนื่อง​ใน​โอกาส​มหา​มงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา​ 90​ พรรษา​ วันที่​12​ สิงหาคม​ 2565​ ณ​ โรงเรียน​เฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จ​พระศรี​นครินทร์​ พะเยา​ วันจันทร์​ ที่​ 22​ สิงหาคม​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

ศึกษา​ดูงาน​สภานักเรียน
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นางสาวนิศาชล​ แซ่โก​ และนาย​เบญจ​ภัทร​ ก้อน​คำ​ ครู​ผู้ดูแล​งานสภา​นักเรียน​ นำคณะสภานักเรียนโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​จำนวน​ 10 คน​เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานต่างๆของสภา​นักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย​ เพื่อนำมาปรับและพัฒนางานสภานักเรียนโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันจันทร์​ ที่​ 22​ สิงหาคม​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

งานสัปดาห์​วัน​วิทยาศาสตร์
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​กิจกรรม​งาน​สัปดาห์​วัน​วิทยาศาสตร์​ โดย​กิจกรรม​ประกอบด้วย​การแสดงละครสั้นเชิงวิทยาศาสตร์​ การแสดงดนตรีสากล​ กิจกรรม​เรียนรู้​วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยีตามฐาน การประกวดส้มตำ​ลีลา​ และ​การประกวด​ชุดรีไซเคิล​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันพฤหัสบ​ดี​ ที่​ 18 สิงหาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

การเเข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้กลุ่มสาระสุขศึกษา-พลศึกษาและนายภัทรพล คลังกลาง โค้ชและผู้ฝึกสอน นำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2565(18th Thailand Prime Minister cup 2022) รุ่นอายุ 16 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 21 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดพะเยา
 @ภาพกิจกรรม

ตอบปัญหากฎหมายวันรพี
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นางลัดดา​ เดชสวัสดิ์และนาย​เบญจ​ภัทร​ ก้อน​คำ​ ครู​กลุ่ม​สาระ​ฯ​สังคม​ศึกษา​ ศาสนาและวัฒนธร​รม​ นำนักเรียนเข้าร่วม​ตอบปัญหากฎหมายวันรพี ณ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฎเชียงราย โดยเข้าร่วมการตอบปัญหา​จำนวน​ 2 ทีม​ ผลการแข่งขันคือนักเรียน​ทีมที่ 1 ได้ลำดับที่ 5 และทีมที่ 2 ได้ลำดับที่ 7​ จากจำนวนผู้​เข้า​แข่งขัน​ทั้งหมด​ 71 ทีม วันอังคาร​ ที่​ 16​ สิงหาคม​ 2565 วันที่สอง ​ณ​ มหาวิทยาลัย​พะเยา โดยเข้าร่วมการตอบปัญหา​จำนวน​ 2 ทีม​ ผลการแข่งขันคือนักเรียน​ทีมที่ 1 ได้ลำดับที่ 15​ และทีมที่ 2 ได้ลำดับที่ 10 จากจำนวนผู้​เข้า​แข่งขัน​ทั้งหมด​ 180 ทีม วันพุธ​ ที่​ 17 สิงหาคม​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

ถวายพระพร​ชัย​มงคลพระพันปี​หลวง
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้ ​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​พร้อมด้วย​คณะ​ครู​และ​นักเรียน​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วมพิธีถวาย​เครื่อง​ราช​สักการะ​วางพาน​พุ่ม ​ และ​จุด​เทียน​ชัยถวายพระพร​ชัย​มงคล​ เนื่องในโอกาส​มหา​มงคล​เฉลิม​พระ​ชนมพรรษา​ สมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​ พระ​บรม​ราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนี​พันปีหลวง 90​ พรรษา​ และวันแม่แห่งชาติ​ ณ​ หอประชุม​อ​ำ​เภอ​ภูซาง​ วันที่​ 12​ สิงหาคม​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

ปล่อยปลามหากุศล
     นายคมน์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​ พร้อมด้วย​คณะ​ครู​และนักเรียนร่วม​กิจกรรม​ปล่อย​ปลามหากุศล​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณบ่อเลี้ยงปลาเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนภูซางวิทยาคม วันพุธ​ ที่​ 10 สิงหาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

ค่ายบูรณาการและพัฒนาทักษะชีวิต
     นายคมน์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบ​หมา​ยให้​น.ส. อัญชลี ดวงขยาย​ ครู​ผู้​รับผิดชอบ​งานห้อง​เรียนพิเศษ​วิทยา​ศาสตร์​-คณิตศาสตร์​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​พร้อมด้วย น.ส.ปิยธิดา ทัดเที่ยง และน.ส.ปิยะธิดา เสนคำ ครู​กลุ่ม​สาระ​ฯ​วิืทยาศาสตร์​ นำนักเรียนห้องเรียน​พิเศษ​วิทยา​ศาสตร์​-คณิตศาสตร์​ระดับ​ชั้นม.ปลายจำนวน​ 44​ คนเข้าร่วม​กิจกรรม​ค่ายบูรณาการและพัฒนาทักษะชีวิต ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา วันอังคาร​ ที่​ 9​ สิงหาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

ประเมิน​โรงเรียน​สวย​ ภูมิทัศน์​สดใส​ ปลอดภัย​ ไร้มลพิษ
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้​บริหาร​ คณะ​ครู​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ให้การต้อนรับ​และนำเสนอการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ​ต่อคณะกรรมการ​ประเมิน​โครงการ​โรงเรียน​สวย​ ภูมิทัศน์​สดใส​ ปลอดภัย​ ไร้​มลพิษ​ จากสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​พะเยา​ นำโดยนายวิจิตร​ วงศ์ชัย​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​แม่ใจวิทยาคม​ รองประธาน​คณะกรรมการ​ประเมินโครงการ​ฯ​ ณ​ ห้องประชุม​รั​ตน​ปัญญา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันอังคาร​ ที่​ 9​ สิงหาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

ศึกษางานดูงาน
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ นำคณะผู้บริหาร​ คณะ​ครู​ และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​โรง​เรียนภูซาง​วิทยาคม​ศึกษา​ดูงาน​การบริหาร​จัดการศึกษา​โรงเรียน​เทศบาล​ 6 นครเชียงราย โดยได้รับเกียรติ​จาก​นางอำไพ​ จันทร์​เงิน​ ผู้อำนวยการ​สำนักการศึกษา​ เทศบาลนครเชียงราย​ และนายประชวน​ เขื่อนเพชร​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​เทศบาล​6​นครเชียงราย​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ ให้การต้อนรับ​และ แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​ในด้านการจัดการเรียนการสอน​ ระบบดูแล​ช่วยเหลือ​นักเรียน​ การพัฒนา​ศักยภาพ​นักเรียน​ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ​ต่างๆ​ ช่วงบ่ายศึกษา​ดูงาน​การบริหาร​จัดการศึกษา​โรงเรียน​แม่สายประสิทธิ์​ศาสตร์​ โดยมีนายภูมิรินทร์​ สีกา​ รอง​ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​แม่สายประสิทธิ์​ศาสตร์​ พร้อมด้วย​คณะผู้บริหาร​ คณะครูให้การต้อนรับ​การศึกษา​ดูงาน​การบริหาร​จัดการศึกษาใน​โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ในรูปแบบพหุภาษา (Multilingual Program) โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ของโรงเรีย​นแม่สาย​ประสิทธิ์​ศาสตร์​ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ​ต่างๆวันศุก​ร์​ ที่​ 5 สิงหาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

ถวายพระพร​ชัย​มงคล
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​และคณะ​ครู​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วมพิธีถวาย​เครื่อง​ราช​สักการะ​ วางพานพุ่ม​ และ​จุดเทียน​ถวาย​พระพรชัยมงคล​ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ วันที่​ 28​ กรกฎาคม​ 2565​ ร่วมกับหน่วยงาน​ราชการ​ องค์กร​ท้องถิ่น​ และประชาชน​ ในเขตอำเภอภูซาง​ ณ​ หอประชุม​อ​ำ​เภอ​ภูซาง ​​​
 @ภาพกิจกรรม

ประชุม​สัญจร​ สพม.พะเยา​
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ให้การ​ต้อนรับ​ผู้บริหาร​การศึกษา​ ผู้บริหาร​สถานศึกษา​ และบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ในสังกัด​สพม.พะเ​ยา​ นำโดย​ ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้​อำนวยการ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​พะเยา​ ในการประชุม​ผู้บริหาร​การศึกษา​ ผู้บริหาร​สถานศึกษา​ และบุคลากร​ทาง​การศึกษา​ สังกัด​สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​พะเยา​ ครั้งที่​ 5/2565​ วันอังคาร​ ที่​ 26​ กรกฎาคม​ 2565​ ณ​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ​​​
 @ภาพกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษา
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมายให้กลุ่มงานกิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาโดยคณะผู้บริหารและสภานักเรียนถวายเทียนที่วัดร้องเก่า นักเรียนระดับชั้น ม.1 ถวายเทียนที่วัดสบบง นักเรียนระดับชั้น ม.2 ถวายเทียนที่วัดน้ำเปื๋อย นักเรียนระดับชั้น ม.3 ถวายเทียนที่วัดดอนตัน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ถวายเทียนที่วัดป่าสัก นักเรียนระดับชั้น ม.5 ถวายเทียนที่วัดก๊อน้อย นักเรียนระดับชั้น ม.6 ถวายเทียนมี่วัดปงหลวง​ เมื่ออังคารที่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565​​​
 @ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดพะเยา
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมายให้นายสมมิตร แก้วปกสัก และคณะครู ผู้ฝึกสอน นำนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดพะเยา ดังนี้ การแข่งขันฟุตบอลรุ่น 18 ปี ชนะ โรงเรียนจุนวิทยาคม 7-0 รายการแข่งขันฟุตซอล ชนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 4:1 และรายการแข่งขันวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศชนะโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 3:0 เซต 25:13 25:17 25:20 ระหว่างวันที่ 11 -16 กรกฎาคม 2565
 @ภาพกิจกรรม

กิจกรรมภูซางเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติด
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมายให้นายรังสรรค์ เตชะแก้วและคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 160 คน เข้าร่วมกิจกรรมภูซางเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติดในโครงการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
 @ภาพกิจกรรม

รวมใจปลูกต้นไม้​ 999 ต้น
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​กิจกรรม​รวมใจภูซาง​วิทยาคม​ปลูกต้นไม้​ 999​ ต้น​ ​เฉลิมพระเกียรติ​พระ​บาท​สมเด็จ​พระ​เจ้าอยู่หั​ว​ เนื่องในโอกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษา​ 28​ กรกฎาคม​ 2665 และเนื่องในโอกาส​วันครบรอบ​ 46​ ปีวันสถาปนา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ โดยมีกิจกรรม​ถวายพระพร​ชัย​มงคล​และกิจกรรม​ร่วมกัน​ปลูก​ต้นไม้​จำนวน​ 999​ ต้น​ อันประกอบด้วยต้นพญาเสือโคร่ง​ ต้นดอกเสี้ยวและต้นลีลาวดี​ ณ ​ โรงเรียน ​ภูซาง​วิทยาคม​ วันอังคาร​ ที่​ 12​ กรกฎาคม​ 2565​​​
 @ภาพกิจกรรม

ทำบุญ​ทอดผ้าป่า​ 46 ปี ภูซาง​วิทยาคม​
     โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​นำโดย​ นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ได้จัดกิจกรรม​ทำบุญ​ทอดผ้าป่า​เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนภูซางวิทยาคม เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนภูซางวิทยาคมครบ 46 ปี​ โดย​ได้รับเกียรติ​จาก​ ว่าที่ร้อยโท​ ดร.ทวีป​ วงศ์ชาลีกุล​ ผู้อำนวยการ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​พะเยา​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี ​ พร้อมด้วย ​ นายประพันธ์​ ศรี​สว่าง​ ประธานคณะกรรมการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ คณะผู้บริหาร​โรงเรียน​มัธยม​ศึกษา​จ.พะเยา​ ผู้บริหาร​โรงเรียน​ประถมศึกษา​อ.ภูซาง​ ประธานเครือข่าย​ผู้ปกครองนักเรียน​ ส่วนราชการ​และหน่วยงาน​ท้องถิ่น​เขตพื้นที่​ อ.ภูซาง​ ตัวแทนศิษย์เก่า​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ คณะครูบุคลากร​แ​ละนักเรียน​โรงเรียนภู​ซาง​วิทยาคม​ ร่วม​พิธี​ทำบุญ​ทอดผ้าป่า​เนื่อง​ในโอกาสครบรอบ​46ปีโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​กันอย่างพร้อมเพรียง​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วัน​ศุกร์​ ที่​ 8​ กรกฎาคม​ 2565​​​
 @ภาพกิจกรรม

แฮนด์บอล​ชายหาดรอบคัดเลือก
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​สมมิตร​ แก้ว​ป​ง​สัก​ พร้อมด้วย​คณะ​ครู​กลุ่ม​สาระ​ฯ​สุขศึกษา​และ​พลศึกษา​ ดำเนิน​การฝึกซ้อม​และดูแลการแข่งขัน​กีฬา​แฮนด์บอล​ชายหาด​ในการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดพะเยา​ โดย​ผลการแข่งขัน​แฮนด์บอล​ชายหาด​ใน​วันนี้​:โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ชนะโรงเรียน​พญา​ลอ​วิทยาคม​ 2-0 พีเรียต ณ​ สนามแข่งขัน​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันพุธ​ ที่​ 6​ กรกฎาคม​ 2565​​
 @ภาพกิจกรรม

"สดุดี​ครู​กลอน​สุนทร​ภู่​ รักษ์​เชิดชู​ภาษาไทย"
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ื​ กันทาสุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​กิจกรรม​สดุดี​ ครู​กลอน​สุนทร​ภู่​ รักษ์​เชิดชู​ภาษาไทย​ โดยทางกลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​ภาษาไทยได้ดำเนินกิจกรรม​อันประกอบ ด้วยพิธี​บวงสรวง​สักการะ​สุนทรภู่​ กิจกรรม​ประกวดป้ายนิเทศ​ประวัติและผลงานสุนทรภู่​ กิจกรรม​กล่าวสดุดี​ ครู​กลอน​สุนทร​ภู่​ การแสดง​ละครวรรณกรรม​ของตัวแทนนักเรียน​ กิจกรรม​ประกวด​ตัวละครในวรรณ​คดี​ และ ชมละครย้อนรอย​วรรณ​คดี​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันพุธ​ ที่​ 6 กรกฎาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​นางนงเยาว์​ เท​พนา​กิจ​ หัวหน้า​งานอนามัยพร้อมด้วยครูที่ปรึกษา​นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​1​/1-1/5 ดำเนิน​"กิจกรรม​ฟันสะอาด​ เหงือก​แข็งแรง" เพื่อถวาย​เป็น​พระราช​กุศล​เนื่อง​ในวัน​คล้าย​วัน​เสด็จ​สวรรคต​สมเด็จ​พระศรี​นครินทรา​บรม​ราช​ชนนี​ โดยทางโรงเรียน​ได้รับการอนุเคราะห์​จากเจ้าหน้าที่​สาธารณสุข​รพ.สต.สบบง​ มาให้ความรู้​ความเข้าใจ​และสาธิตวิธีการ​การแปรงฟันอย่าง​ถูกสุขอนามัย​ ณ​ โรงอาหาร​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันอังคาร​ ที่​ 5​ กรกฎาคม​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

พิธี​มอบเครื่องหมาย​วูดแบดจ์
     นาย​ประพันธ์​ ศรี​สว่าง​ นายกสโมสรลูกเสือภูกามยาว จ.พะเยา​ พร้อมด้วย​นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนภูซางวิทยาคม และนาย​สุรินทร์​ ดี​แก้ว​เกษ​ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ภูซางวิทยาคม​ ​ ได้​ทำพิธี​มอบเครื่องหมายวูดแบดจ์​ให้แก่ผู้กำกับ​ลูกเสือ​จำนวน​ 9​ นายที่ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ในกิจกรรม​วันสถาปนา​ลูก​เสือ​แห่งชาติ​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วัน​ศุกร์​ ที่​ 1 กรกฎาคม​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

วันสถาปนา​ลูกเสือ​แห่งชาติ
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนภูซางวิทยาคม ​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​กิจกรรม​วันสถาปนา​ลูก​เสือแห่งชาติ​ โดย​มีผู้กำกับ​ลูกเสือ​ ลูก​เสือ​และ​เนตร​นารี​ ทั้งหมดจำนวน 424 นาย​ ร่วมกัน​ทบทวน​ คำปฏิญาณ​และบำเพ็ญ​ประโยชน์​อย่างพร้อมเพรียง​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วัน​ศุกร์​ ที่​ 1 กรกฎาคม​ 2565​​
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมประชุม​เชิง​ปฏิบัติการ ITA
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ มอบหมาย​ให้นาย​สุรินทร์​ ดี​แก้ว​เกษ​ รอง​ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​และ​คณะ​ครู​ ผู้​รับผิดชอบ​งาน​ รวมทั้งหมด​ 4 ท่าน​ เข้าร่วม​ประชุม​เชิง​ปฏิบัติการ​"บูรณาการ​เสริมสร้าง​ความรู้​ความเข้าใจ ​ในการดำเนินการประเมิน​คุณธรรม​และความโปร่ง​ใส​ในการดำเนินงานของสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ออนไลน์ ​(ITA Online) ประจำ​ปีงบประมาณ​ 2565​ และการผลิต​สื่อดิจิทัล​เพื่อการประชาสัมพันธ์​และสื่อการเรียนการสอน​เพื่อการต่อต้าน​การทุจริต​"​ ณ​ โรงเรียน​เชียงคำวิทยา​คม​ วันที่​ 30 มิถุนายน​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

ประชุมสัญจรศูนย์​เครือข่าย​ภาษาภาษาฝรั่งเศส​จังหวัด​พะเยา
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วยคณะ​ผู้บริหาร​และคณะ​ครู​สาระ​ฯภาษา​ต่างประเทศ​ ได้ให้การต้อนรับ​คณะ​ครู​ผู้สอนรายวิชา​ภาษาฝรั่งเศส​ จังหวัด​พะเยา​ โดยได้รับเกียรติ​จากผู้อำนวยก​ารมานะ​ พิ​ริยพัฒ​นา ประธานเครือข่าย​ส่งเสริม​ประสิทธิภาพ​การจัดการศึกษา​มัธยมศึกษา​ จ.พะเยา​ มาร่วมประชุม​ใน​ครั้งนี้​ ณ ห้อง​เกียรติยศ​โรงเรียนภูซางวิทยาคม วันที่​ 30 มิถุนายน 2565​
 @ภาพกิจกรรม

To​ Be​ Number One เป็น​หนึ่ง​ไม่พึ่งยาเสพติด
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​กิจกรรม​รณรงค์​ต่อต้าน​ยาเสพติด​To​ Be​ Number One เป็น​หนึ่ง​ไม่พึ่งยาเสพติด โดยมีกิจกรรม​ประกวดคำขวัญ​ต่อต้าน​ยาเสพติด​ กิจกรรม​ฐานการเรียนรู้​พิษภัย​ยาเสพติด​ และกิจกรรม​ตอบคำถาม​ยาเสพติด​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันอังคาร​ ที่​ 28​ มิถุนายน​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีประดับเข็มและสวมหมวก นักเรียนใหม่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ​พระศรีนครินทร์​พะเยา
     นายคมน์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เข้าร่วมพิธีประดับเข็มและสวมหมวกนักเรียนใหม่ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ​พระศรีนครินทร์​พะเยา​ วันที่​ 23​ มิถุนายน​ 2565​​​
 @ภาพกิจกรรม

สอบวัด​ระดับ​ความรู้​ภาษาอังกฤษ
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้กลุ่มงานวิชาการ​และ กลุ่ม​สาระ​ภาษาต่างประเทศ​ ดำเนินการ​สอบวัด​ระดับ​ความสามารถ​ทาง​ภาษา​อังกฤษ​ผ่านระบบออนไลน์ สอดคล้อง​กับกรอบมาตรฐาน ​CEFR โดย​ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ ​1​-6 ทุกคนทำการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถ​ทางภาษาอังกฤษ​เพื่อเลือกระดับหลักสูตรของตนเองผ่านการเรียนรู้ระบบออนไลน์ วันที่​ 22-24​ มิถุนายน​ 2565​​​
 @ภาพกิจกรรม

การแข่งขัน​กีฬา​ครู​พะเยาเกมส์
     โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​เจ้าภาพ​สนามแข่งขันวอลเลย์บอล​การแข่งขันกีฬา​ครู​พะเยาเกมส​์​ สนับสนุน​การ​แข่งขัน​ โดย​ สหกรณ์​ออมทรัพย์​ครู​พะเยา​ จำกัด​ และได้รับความอนุเคราะห์​ทีมพยาบาลจากกู้ภัยมูลนิธิสว่างพะเยา​ ซึ่งเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอล​จากทีมครูในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการแข่งขัน​อย่างสนุก​สนาน​ ณ​ สนามแข่งขันวอลเลย์บอล​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วัน​ที่​ 18 มิถุนายน​ 2565​​
 @ภาพกิจกรรม

ประชุม​ผู้ปกครอง​ประจำ​ภาคเรียน​ที่​1/2565
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ครู​บุคลากร​ดำเนินการ​จัดประชุม​ผู้ปกครอง​ประจำ​ภาคเรียน​ที่​ 1 ปีการศึกษา ​2565​ เพื่อแจ้งข่าวสาร​ นโยบาย​จากทางโรงเรียน​สู่ผู้ปกครอง​ อีกทั้ง​แลกเปลี่ยน​ข้อคิดเห็น​และแจ้งผลการดำเนินงาน​ใน​รอบ​ปีการศึกษา​ที่ผ่านมา​ โดย​เป็น​การประ​ชุมออนไลน์​เชื่อมสัญญาณ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านระบบยูทูป​ ถ่ายทอด​สดไปยังห้องเรียนแต่ละห้อง​ เพื่อลดความแออัดของผู้ปกครอง​ ตาม​มาตรการ​ป้องกัน​โรคโควิด​19​ ซึ่งในการประชุม​ครั้งนี้ทางโรงเรียน​ได้รับเกียรติ​จากผู้อำนวยก​ารประพันธ์​ ศรี​สว่าง​ ประธาน​คณะกรรมการ​สถานศึกษา​โรงเรียน ​ภูซาง​วิทยาคม​เป็น​ประธาน​ในพิธี​ และร.ต.ท.ธายุกร กาญจนนิมิตกุล​ ประธานผู้ปกครอง​เครือข่าย​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วมประชุมให้แนวทางดูแลนักเรียนร่วมกันของผู้ปกครอง ณ​ ห้องประชุม​รั​ตน​ปัญญา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 17​ มิถุนายน​ 2565​​
 @ภาพกิจกรรม

วันพระสัญจร
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​นายสุรินทร์​ ดี​แก้ว​เกษ​ และ​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​ เข้าร่วม​กิจกรรม​วันพระสัญจรร่วมกับส่วนราชการ​ของอำเภอ​ภูซาง​ นำโดย​นายคเณศ​ คำ​นนท์​ นาย​อำ​เภอ​ภูซาง​ ใ​นโครงการ​"อำเภอ​ร่วมใจ​ ทำบุญ​วันพระ" เพื่อส่งเสริม​การนำพลัง​"บวร=บ้าน​ วัด​ โรงเรียน​" มาร่วมกันพัฒนา​อำเภอ​ภูซาง​อย่างยั่งยืน​ ณ​ วัดสบบง​ ต.สบบง​ อ.ภูซาง​ วันอังคาร​ ที่​ 14​ มิถุนายน​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

TO BE NUMBER ONE
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้ครู​เบญจ​ภัทร​ ก้อน​คำ​ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนภูซางวิทยาคมเข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ณ ห้องประชุม โรงแรม M2 Water Side อ.เมือง จ.พะเยา​ วันที่​ 12​ มิถุนายน​ 2565​​​​
 @ภาพกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคมพร้อมด้วย นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารงานทั่วไปและนายอภิวัตน์ พวงลำใย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC ตาม โครงการส่งเสริมศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ณ ห้องประชุม โรงแรม เอ็มทู วอลเตอร์ไซต์ โฮเตล พะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565​​​
 @ภาพกิจกรรม

พิธี​ประดับ​เข็ม​ตรา​สัญลักษณ์โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​และ​พิธี​รับปลอกแขนสภา​นัักเรียน​ ปีการศึกษา​ 2565
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ประดับ​เข็ม​ตรา​สัญลักษณ์​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ให้แก่นักเรีย​นระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่1และปีที่4 ปีการศึกษา​2565​และพิธี​รับปลอกแขนของคณะกรรมการ​สภา​นักเรียน​ ประจำ​ปีการศึกษา​ 2565​ เพื่อ​ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ​และรู้รัก​สามัคคี​ ในสถาบัน​การศึกษา​ของ​ตนเอง​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันพฤหัสบ​ดี​ ที่​ 9​ มิถุนายน​ 2565​​
 @ภาพกิจกรรม

พิธี​ไหว้ครู
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​วันไหว้ครู​ ประจำปี​การศึกษา​ 2565​ โดย​นักเรียน​ได้จัดตกแต่ง​พานไหว้ครู​อย่าง​สวยงามและสร้างสรรค์​เพื่อนำมาไหว้​ครู​และน้อมรำลึก​พระคุณ​ครู​อย่างพร้อม​เพรียง​กัน​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันพฤหัสบ​ดี​ ที่​ 9 มิถุนายน​ 2565​​
 @ภาพกิจกรรม

ตรวจสอบ​นักเรียน​ประจำ​พักนอน
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ครู​ผู้ดูแล​นักเรียน​ประจำ​พักนอน​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ได้ต้อนรับ​คณะ​กรรม​กา​รลงพื้นที่​ตรวจสอบ​นักเรียน​ประจำ​พักนอน​ ประจำปี​การศึกษา​2565​ จาก​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​พะเยา นำโดยนายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาและคณะ ​ เพื่อติดตาม​ ตรวจสอบ​ การดำเนินงานของโรงเรีย​น​ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา​และข้อเสนอ​แนะต่างๆจากทางนักเรียน​ วันอังคาร​ ที่​ 7​ มิถุนายน​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

พิธี​วางพานพุ่มและถวายพระพร​ชัยมงคล
     นายคมน์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​รังสรรค์​ เต​ชะ​แก้ว​ หัวหน้า​กลุ่ม​งานวิชาการ​ พร้อมด้วย​คณะ​คร​ู ร่วมพิธีถวายเครื่อง​ราช​สักการะ​วางพานพุ่ม​ และ​ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชีนี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อำเภอภูซาง​ จ.พะเยา วันที่​ 3 มิถุนายน​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

ถวายพระพร​ชัยมงคล​
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้นายอภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย รองผู้อำนวยการ​โรงเรียน​ พร้อมด้วย​ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จราชินี ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา วันที่ 3 มิถุนายน 2565​
 @ภาพกิจกรรม

ถวายพระพร​ชัยมงคล​
     นายคมน์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​สุรินทร์​ ดี​แก้ว​เกษ​ รอง​ผู้อำนวยก​าร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชืนี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อำเภอภูซาง​ จ.พะเยา วันที่​ 3 มิถุนายน​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมประชุม ​TO BE​ NUMBER​ ​ONE​
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นายเบญจภัทร ก้อนคำและนายปพนธนัย สัญใจ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) กิจกรรม​ประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การเตรียมความพร้อม​พัฒนา​ศักยภาพ​ศูนย์​เพื่อนใจวัยรุ่น​ โดยมีว่าที่ ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ณ​ ห้องประชุม​โรงแรมKM กว๊านพะเยา​ อ.เมือง จ.พะเยา​ วันที่​ 2 มิถุนายน​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3
     นายคมน์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นางนงเยาว์​ เท​พนา​กิจ​ หัวหน้า​งานอนามัย​ นำนักเรียน​ระดับมัธยมศึกษา​ปีที่​ 3 จำนวน 104 คน​ เข้ารับการ​ฉีดวัคซีน​ไฟเซอร์​ เข​็​มที่3 เพื่อสร้าง​ภูมิคุ้มกัน​และลดความรุนแรง​ของ​โรค​โควิด​19​ ณ​ โรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพ​ตำบล​สบบง​ วันที่​ 2 มิถุนายน​ 2565​​
 @ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติ​บัตร​อบรม​ออนไลน์​ชมรมเยาวชน​คนสร้างชาติ
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ได้​มอบ​เกียรติ​บัตร​ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในกิจ​กรรม​ออนไลน์​ของชมรม​เยาวชน​คนสร้าง​ชาต​ิระหว่างวันที่ 19​ เม.ย., 2565​ เม.ย. และ​ 3 พ.ค.​ 2565​ จำนวน​ 9​ คน โดย​มีเจ้าหน้าที่​จากชมรม​คนสร้างชาติ​ร่วมเป็นสักขีพยาน​ในการมอบเกียรติ​บัตรในครั้งนี้​ วันที่​ 31​ พ.ค.​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

กิจกรรม​ทำ​บุญ​วันสถาปนา 46 ปี ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​กิจกรรม​ทำ​บุญ​ตักบาตร​เนื่อง​ในวันครบรอบ 46 ปี ของการ​สถาปนาโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 1 มิถุนายน​ 2565​ โดยมีคณะครู​ บุคลากร​ และนักเรียน​โรงเรียนภู​ซาง​วิทยาคม​เข้าร่วม​กิจกรรม​เพื่อเป็นศิริมง​คล​อย่างพร้อมเพรียง วันที่​ 1 มิถุนายน​ 2565​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​
 @ภาพกิจกรรม

โครงการ​จิต​อาสา​"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​สุรินทร์​ ดี​แก้ว​เกษ​ และ​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​ พร้อมด้วย​คณะ​ครู​และนักเรียน​โรงเรียนภู​ซาง​วิทยาคม​ ร่วม​กับเจ้าหน้าที่​ตำรวจ​ สถานีตำรวจ​ภูธร​ภูซาง​ ช่วยกันเก็บกวาด​ ทำความสะอาด​ บริเวณ​รอบรั้วหน้าโรงเรียน​ในโครงการ​จิต​อาสา​"เราทำ​ความดี​ด้วยหัวใจ"วันพฤหัสบ​ดี​ ที่​ 26​ พฤษภาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
     โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ได้รับการอนุเคราะห์​จากเทศบาลตำบลสบบง โดยนายสมพน พึ่งพวก นายยกเทศมนตรีฯได้อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่​กองสาธารณสุข​เทศบาลตำบล​สบบงในการพ่นหมอกควัน​กำจัด​ยุงลาย​ภายในโรงเรียน​เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก​ให้แก่นักเรียนและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​โรง​เรียนภูซาง​วิทยาคม​ ตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย วัน​ศุกร์​ ที่​ 20​ พฤษภาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

อบรมคุณธรรม ม.1 ปีการศึกษา 2565
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​มอบหมาย​ให้​นาย​สุรินทร์​ ดี​แก้ว​เกษ​ รอง​ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​เป็น​ประธาน​ใน​กิจกรรม​อบรม​คุณ​ธรรม​ นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​1​โครงการ​กล้าแผ่นดิน​ ละ​อ่อน​กล้าดี​ New normal ประจำปี​ 2565 โดย​เครือข่าย​เพื่อนฯคุณ​ธรรม​ วัด​ต้ำม่อน​ จ.พะเยา​ ร่วม​กัน​กับกรมการศาสนา​ กระทรวง​วัฒนธรรม​ โดยการสนับสนุน​ของกองทุน​ส่งเสริม​การเผยแพร่​พระพุทธ​ศาสนา​เฉลิมพระเกียรติ​ 80​ พรรษา​ ซึ่ง​มีพระครู​สังฆบริรักษ์​เอกรัฐ​ อภิรักโข ประธาน​เครือข่าย​เพื่อน​ฯ​คุณ​ธรรม​ พร้อมด้วยคณะ​ เป็นพระวิทยากรตลอดกิจกรรม ณ​ ห้องประชุม​รั​ตน​ปัญญา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันพุธ​ ที่​ 18 พฤษภาคม​ 2565​​
 @ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 “พะเยาเกมส์”
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้นายสมมิตร แก้วปงสักและคณะนำทีมวอลเลย์บอล(ชาย)และทีมแฮนด์บอลชายหาด(ชาย) โรงเรียนภูซางวิทยาคม ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 5-15 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดพะเยา​
 @ภาพกิจกรรม

Start to School
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้นาย​สุรินทร์​ ดี​แก้ว​เกษ​ และ​ นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​ และฝ่ายบริหาร ต้อนรับ​นายเกรียง​ศักดิ์​ ยอดสาร​ รอง​ผู้​อำนวย​การ​สพม.พะเยา​ ในกิจกรรม​สพม.พะเยา​ ดาวกระจาย​ On-Site​100% Start to School เพื่อตรวจเยี่ยม​ ให้​ขวัญ​กำลังใจ​แก่ผู้​บริหาร​ คณะครู​ บุคลากร​ ตลอดจนนักเรียน​ และเยี่ยมชมบรรยากาศ​การเรียนการสอน ในวันเปิดภาคเรียน​ที่​ 1 ปีการศึกษา​ 2565 วันอังคาร​ ที่​ 17 ​พฤษภาคม​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศ​นักเรียน​นชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา​2565
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​กิจกรรม​ปฐมนิเทศ​นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 1 และ​ปีที่​ 4 ปีการศึกษา​ 2565​ โดยมีกิจกรรม​พบปะฝ่ายบริหาร แนะนำ​ครู-บุคลากร​ แนะนำ​ครู​ที่ปรึกษา​ กิจกรรม​ฐานเรียนรู้ “วิสัยทัศน์ คำขวัญ อันลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมโรงเรียน” แนะนำ​สถานที่​ภายในโรงเรียน​ ฐานมารยาท​และการแต่งกาย​ และฐานความภาคภูมิใจ​น้ำเงิน​-ขาว​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วัน​ที่​ 13​ พฤษภาคม​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

อบรมการพัฒนาหลักสูตร
     โรงเรียนภูซางวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานำสู่หลักสูตรชั้นเรียน ด้วยรูปแบบ Active Learning มีนายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพม.พะเยา นำโดยนางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมรัตนปัญญา โรงเรียนภูซางวิทยาคม​
 @ภาพกิจกรรม

ประชุม​ศิษย์เก่า
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วมประ​ชุมกับครู-บุคลากรศิษย์เก่า​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ นำโดย​นายสังคม​ สมฤทธิ์​ อดีต​รองผู้อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าฯ เพื่อรับฟัง​ผลการดำเนินงาน​ต่างๆ ของทางโรงเรียนพร้อมทั้ง​ปรึกษา​หารือ​แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาและการจัดกิจกรรม​ต่างๆ​ ณ​ ห้องประชุม​ รั​ตน​ปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันจันทร์​ ที่​ 9​ พฤษภาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

ประชุม​เปิดภาคเรียน​ที่​1/2565
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ในการประชุม​สามัญ​ข้าราชการ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ครั้ง​ที่​03/2565​ เพื่อเตรียมความพร้อม​ในการเปิดภาคเรียน​ที่1/2565 แจ้งนโยบาย​จากสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ ระเบียบการ​ปฏิบัติงาน​ ปฏิทิน​การปฏิบัติ​งาน​ และปรึกษาหารือ​ข้อข้าราชการ​ต่างๆ​ อีกทั้งแนะนำ​บุคลากร​ท่านใหม่และมอบของที่ระลึก​เนื่องในวันคล้าย​วัน​เกิด​ ณ​ ห้องประชุม​รั​ตน​ปัญญา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันจันทร์​ ที่​ 9​ พ.ค.2565​
 @ภาพกิจกรรม

รดน้ำดำหัว​ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​และครูอาวุโส
     นาย​สุรินทร์​ ดี​แก้ว​เกษ​ และ​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รองผู้อำนวยการโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​พร้อมด้วย​คณะครูบุคลากรภายใน​โรงเรียน​ จัด​กิจกรรม​รดน้ำ​ดำหัว​ท่านผู้อำนวยการ​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ และครูอาวุโส​ เนื่องในวันสงกรานต์​(ปีใหม่เมือง)​เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนาไทยและขอพรเพื่อเป็นศิริมง​คล ในวันจันทร์​ ที่​ 9​ พฤษภาคม​ 2565​ ณ​ ห้อง​ประชุม​รัตน​ปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​
 @ภาพกิจกรรม

ปรับพื้น​ฐาน​นักเรียน​ห้องเรียน​พิเศษ​วิทยา​ศาสตร์​-คณิตศาสตร์
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้น.ส.อัญชลี​ ดวง​ขยาย​ ครู​ผู้​รับผิดชอบ​งานห้องเรียน​พิเศษ​ดำเนินกิจกรรม​เตรียมความพร้อมเรียนเสริมปรับพื้น​ฐาน​นักเรียน​ห้องเรียน​พิเศษ​วิทยา​ศาสตร์​-คณิตศาสตร์​ ระดับ​ชั้นม.1/4 จำนวน​ 29​ คน​ และ​ ม.4/4 จำนวน​ 27​ คน​ โดยทำการสอนเสริม​ปรับพื้นฐานในรายวิชา​คณิตศาสตร์​ วิทยาศาสตร์​ และภาษาอังกฤษ​ ตั้งแต่​ วันที่ 2-6 พ.ค. 2565 ณ​ ห้อง​เรียน​อาคาร​ 2 โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ​​​
 @ภาพกิจกรรม

ประชุม​คณะกรรมการ​สถานศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​โรง​เรียนภูซาง​วิทยาคม
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​ตัวแทนครู​ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ​สถานศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​โรง​เรียนภูซาง​วิทยาคม​ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน​ในรอบปีการศึกษา​ 2564​ พร้อมทั้งร่วมปรึกษา​หารือ​และวางแผน​การจัดการศึกษา​ในปีการศึกษา ​2565 ​ ณ​ ห้องเกียรติยศ​ โรง​เรียนภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 4 เมษายน​ 2565​ ​​​
 @ภาพกิจกรรม

รายงานตัวนักเรียน​ม.1 และม.4 ปีการศึกษา​ 2565
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม ​พร้อมด้วย​นาย​สุรินทร์ ​ ดี​แก้ว​เกษ​ และนายอภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน และคณะครู​-บุคลากร ดำเนินการ​รับรายงาน​ตัว​และมอบตัวนักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษาปีที่​ 1​ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ ปีการศึกษา​ 2565​ และรับสมัคร​นักเรียนรอบที่ 2 ณ​ โรงอาหาร​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 2-3​ เมษายน​ 2565​ ตั้งแต่​เวลา​ 09.00​-12.00​ น. ​​​
 @ภาพกิจกรรม

รับการติดตาม​ ตรวจสอบ​ ประเมิน​ผลและนิเทศ​การศึกษา​ จากสพม.พะเยา​ ประจำปี​งบประมาณ​ 2565
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​คณะ​ครู​บุคลากร​ของ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ได้ให้การต้อนรับ​คณะอนุกรรมการ​ติดตาม​ ตรวจสอบ​ ประเมินผล​และนิเทศ​การศึกษา​ สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​พะเยา​ สหวิทยาเขตภูลังกา​ โดยมีนายเกรียงศักดิ์​ ยอด​สาร​ รองผู้อำนวยการ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​พะเยา​ เป็น​ประธาน​คณะกรรมการ​ในการเข้าติดตาม​ ตรวจสอบ​ ประเมิน​ผล​และนิเทศ​การศึกษา​การดำเน​ินงานในด้านงานวิชาการ​ ด้านงบประมาณ​ ด้านการบริหาร​บุคคล​ และด้านบริหารงานทั่วไป​ รวมถึง​จุดเน้นและผลงานที่เป็นเลิศ​ของทางโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ณ​ ห้องประชุม​รั​ตน​ปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 25​ มีนาคม​ 2565​​​
 @ภาพกิจกรรม

รายงาน​ตัวห้อง​เรียนพิเศษ​วิทยา​ศาสตร์​-คณิตศาสตร์​และห้องเรียนเพชรภูซาง
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วยคณะ​ครู​ ดำเนินการ​รับรายงาน​ตัวนักเรีย​น ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ ​1 ​และ​ปีที่​ 4 ​ ในโครงการ​ห้องเรียน​พิเศษ​วิทยา​ศาสตร์ ​- คณิตศาสตร์​และห้องเรียน​โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ(โครงการเพชร​ภูซาง​)ประจำ​ปีการศึกษา​ 2565​ โดย​ปฏิบัติตาม​มาตราการ​ป้องกันโรค​ โควิด​-19​ วันที่​ 13​ มีนาคม​ 2565​ ณ​ ห้องประชุม​รั​ตน​ปัญญา​ อาคาร​4​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​​
 @ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ปัจฉิม​นิเทศ​นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี3และปีที่6 ประจำ​ปีการศึกษา​ 2564​ พร้อมด้วยมอบโล่รางวัลและเกียรติ​บัตร​ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่3และปีที่6ที่มีผลการเรียน​ดีเยี่ยม​ นักเรียนผู้ประพฤติ​ดี​ นักเรียน​ผู้มีจิตสาธารณะ​ และนักเรียนผู้สร้างผลงานและชื่อเสียง​ให้แก่โรงเรียน​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ อีกทั้งยังมีกิจกรรม​แสดงความยินดี​ ณ​ ลานสวนป่าโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันพฤหัสบ​ดี​ ที่​ 10 มีนาคม​ 2565
 @ภาพกิจกรรม

รับสมัคร​นักเรียน​ปีการศึกษา​2565
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้อำนวยก​ารกลุ่ม​งาน​วิชาการ​และคณะ​ ดำเนินการ​รับสมัคร​นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​1และปีที่​4 ห้องเรียน​ทั่วไป​ ปีการศึกษา​ 2565​ โดยนักเรียนสามารถ​สมัครได้ทั้งทางออนไลน์​และสมัคร​ด้วยตนเอง​ ณ​ ศูนย์​รับสมัคร​นักเรียน​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ตั้งแต่​วันที่​ 9​ -​13​ มีนาคม​ 2565​​
 @ภาพกิจกรรม

สอบคัดเลือก​นักเรียนห้องเรียน​พิเศษ​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ​การสอบนักเรียน​ระดับชั้น​ ม.4 ปีการศึกษา​ 2565​ ในโครงการ​ห้องเรียน​พิเศษ​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์​ โดย​มีนักเรียน​ผู้เข้่าสอบทั้งหมด​จำนวน​ 28 คน​ ณ​ ห้อง​ประ​ชุ​ม​ อาคาร 1 วันจันทร์​ ที่​ 7 มีนาคม​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

สอบคัดเลือก​นักเรียนห้องเรียน​พิเศษ​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้นายอภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้อำนวยก​าร กลุ่ม​งาน​วิชาการ​, นายรังสรร​ เตชะแก้ว​ หัวหน้า​กลุ่ม​งานวิชาการ​และคณะ​ครู​ ดำเนินการ​จัดสอบนักเรียน​ระดับชั้น​ ม.1 ปีการศึกษา​ 2565​ ในโครงการ​ห้องเรียน​พิเศษ​วิทยาศาสตร์​-คณิตศาสตร์​ โดย​มีนักเรียน​ผู้เข้่าสอบทั้งหมด​จำนวน​ 37​ คน​ ณ​ ห้อง​ประ​ชุ​ม​ อาคาร 1 วันอาทิตย์​ ที่​ 6 มีนาคม​ 2565​
 @ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง​ โดยมีนายยศกร สุขสะอาด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติ​มาเป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ ซึ่ง​กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย​กิจกรรม​สร้างการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฎิบัติการเพื่อให้เกิดความชำนาญ ทั้งในด้านความรู้เรื่องกฎหมาย ทักษะการขับขี่ สิทธิผู้บริโภคในกรณีเกิดอุบัติเหตุ การนั่งรถรับส่งนักเรียนให้ปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ ฯลฯ ในโรงเรียนเป้าหมายนำร่อง โรงเรียนภูซางวิทยาคม​ มีนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน​ ณ หอประชุมโรงเรียนภูซางวิทยาคมและลานกิจกรรมอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565​ ​​
 @ภาพกิจกรรม

พิธี​ประดับ​เข็มตรา​สัญลักษณ์​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ประดับ​เข็ม​ตรา​สัญลักษณ์​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ให้แก่​นักเรียน​ระดับชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา​2564 โดยมี​คณะ​ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​ และนักเรียน​ระดับ​ชั้น.2 และ ม. 5 ร่วมเป็นสักขีพยาน​ในพิธี​ ซึ่งการประดับเข็ม​ตรา​สัญลักษณ์​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​นั้น​ มีวัตถุประสงค์​เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจ​ในสภาบันการศึกษา​ของตนเอง​ และเข้าใจในความหมายของเข็มตราสัญญลักษณ์​โรงเรียน​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันศุกร์ ที่​ 25​ กุมภาพันธ์​ 2565​​
 @ภาพกิจกรรม