โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. พะเยา

龙年大吉 กิจกรรม​ตรุษจีน​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิดกิจกรรม​วันตรุษจีน​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ประจำปี​พ.ศ.2567​ โดยมีกิจกรรม​แสดงความสามารถ​ทางด้านภาษาและวัฒนธร​รม​จีน​ เช่น​ ร้องเพลงจีน​ พูดแรงบันดาลใจ​ในการเรียนภาษาจีนโดยใช้ภาษา​จีน​ การแสดง​ประกอบเพลงจีน​ ตอบคำถาม​รับอั่งเปา​ เกมส์​กินอาหารมงคล และซุ้มอาหารจีน​ เป็น​ต้น​ ณ​ ลานกิจกรรม​ห้องกลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​ภาษา​ต่างประเทศ​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วัน​ศุกร์​ ที่​ 9​ กุมภาพันธ์​ 2567​
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม​เผยแพร่​ภาษา​และวัฒนธร​รม​จีน​ "中国语言文化转播活动"
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาง​อุบล​วรรณ​ จิต​เกิด​ ครูผู้สอน​รายวิชา​ภาษาจีน​นำ​นักเรียน​แผน​การเรียน​ภาษาจีน​ระดับ​ชั้น​มัธยมศึกษา​ตอนปลายจำนวน3คนเข้าร่วมแข่งขัน​ทักษะ​ภาษาจีนในกิจกรรม​เผยแพร่​ภาษา​และวัฒนธร​รม​จีน​"中国语言文化转播活动" ​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงราย​ โดย​สรุป​ผล​การ​แข่งขัน​ดังนี้ รางวัล​เหรียญ​เงิน​ การแข่งขันเขียน​พู่กัน​จีน รางวัล​เหรียญเงิน​ การแข่ง​ขัน​ร้องเพลง​จีน และรางวัล​เหรียญ​ทองแดง​ การแข่งขัน​เล่านิทาน​จีน​ วันที่​ 1​ กุมภาพันธ์​ 2567​
 @ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติ​บัตร​นักเรียน​ผู้สอบ​ผ่านการวัดระดับ​ภาษา​จีน HSK ​และ​HSKK ระดับ 3
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบเกียรติ​บัตร​ให้​แก่​ นางสาว​สุรดา​ ขวัญ​วาที​ นักเรียน​ระดับ​ชั้นม.6/1​แผน​การเรียน​ภาษาจีน​ ที่สามารถ​สอบผ่านการวัด​ระดับ​ความรู้​ภาษาจีน​HSK และHSKK ระดับ3​ โดยมีคะแนนการสอบดังนี้​ HSK​ แยกเป็น​Listening 99​ คะแนน​ Reading 99​ คะแนน​ Writing 81 คะแนน​ คะแนน​รวม​ 279 คะแนน​ และการสอบHSKK​(สอบการพูด)​83 คะแนน​ มอบ​ ณ​ วันที่​ 30​ มกราคม​ 2567
 @ภาพกิจกรรม

ค่ายภาษาและวัฒนธร​รม​จีน
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นางอุบล​วรรณ​ จิต​เกิด​ ครูผู้สอน​รายวิชา​ภาษาจีน​ นำนักเรียน​แผนการเรียน​ภาษาจีนระดับ​ชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​4-6​ จำนวน​ 22​ คน​ เข้าค่ายภาษาและวัฒนธร​รม​จีน​"โครงการ ​The​ Chinese Language​ and Culture potential developing project" ครั้งที่​ 1​ ณ​ ศูนย์​ภาษา​และวัฒนธร​รม​สิรินธร​ มหาวิทยาลัย​แม่ฟ้าหลวง​ จังหวัด​เชียงราย​ วันที่​ 25​ มกราคม​ 2567​
 @ภาพกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ม.ปลาย
     นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นำนักเรียน324 คน ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆดังนี้ นักเรียนระดับชั้น ม.4 แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาเหมืองแม่เมาะ และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จ.ลำปาง นักเรียนระดับชั้น ม.5แหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก อ.เกาะคา จ.ลำปางนักเรียนระดับชั้น ม.6 แหล่งเรียนศูนย์พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2567
 @ภาพกิจกรรม

โครงการ​ทัศนศึกษา​เพื่อ​การเรียน​รู้​ ม.ต้น
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม ​​​มอบหมาย​ให้​คณะ​ครู​ที่ปรึกษา​นักเรียน​ระดับ​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​1-3​ นำนักเรียน376คน​ ​ทัศนศึกษา​เพื่อการเรียน​รู้​ยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆดังนี้​ นักเรียนระดับ​ชั้น​ม.1​ แหล่งเรียนรู้​ อพวช.(แม่ใจ)​ และ Skywalk วัดพระธาตุ​จอมทอง​ จ.พะเยา​ นักเรียน​ระดับ​ชั้นม.​2​ แหล่งเรียนรู้​พิพิธภัณฑ์​ศูนย์​ถ่านหิน​ลิกไนต์​ศึกษา​เหมืองแม่เมาะ​ และพิพิธภัณฑ์​ซากดึกดำบรรพ์​ ธรณีวิทยา​และ​ธรรมชาติวิทยา​ จ.ลำปาง​ นักเรียน​ระดับ​ชั้น​ม.3​ แหล่ง​เรียนรู้​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​และสวนสัตว์​เชียงใหม่​ วันที่​ 25​ มกราคม​ 2567​
 @ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ห้องสมุด ธนาคารโรงเรียน และให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม
     นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนภูซางวิทยาคม ห้องสมุด และธนาคารโรงเรียน อีกทั้งพบปะพูดคุยเพื่อให้กำลังใจและชี้แนะแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนวิทยฐานะแก่คณะครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม โดยมีนางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม
 @ภาพกิจกรรม

โรงเรียนภูซางวิทยาคมร่วมพิธีทำบุญอาคารของโรงพยาบาลภูซาง
     นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม พร้อมด้วยนายวรินทร์ เมืองมูล และนางสาวณิชมล ปั้นป้อม ครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนภูซางวิทยาคม จำนวน 5 คน ร่วมแสดงในพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารฟื้นฟูกายภาพเเละเเพทย์เเผนไทย ณ โรงพยาบาลภูซาง พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ร่วมปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 30 ต้น ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี นายอำเภอภูซาง หัวหน้าหน่วยงาน และผู้นำชุมชน ในวันที่ 10 มกราคม 2567
 @ภาพกิจกรรม

รับการนิเทศ​ ติดตาม​และประเมินผล​การจัดการศึกษา​ เพื่อพัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ระยะที่1
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อม​ด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​และ​ตัวแทนครู​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ รับการนิเทศ​ ติดตาม​และประเมินผล​การ​จัดการ​ศึกษา​ เพื่อ​พัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​ระยะที่​ 1​ ภาค​เรียน​ที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2566​ จากสำนักงาน​เขตพื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​พะเยา​ นำโดย นางอุไร​ จันทร์​ซางเพ็ญ​ ผู้อำนวยการ​กลุ่ม​นิเทศ​ ติดตาม​และ​ประเมินผล​การศึกษา​ พร้อม​ด้วยคณะศึกษานิเทศก์​ ณ​ ห้องประชุม​ร​ั​ตน​ปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วัน​อังคาร​ ที่​ 9​ มกราคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมประชุม​เชิงปฏิบัติการ​Innovative Leaders for Quality Education
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถนะภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders for Quality Education) โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2567
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมเทศกาล​ตักบาตร2แผ่นดิน
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์​ พวงลำใย​ รองผู้อำนวยการ​ และคณะครู​ชาย​ นำนักศึกษา​วิชาทหาร​และคณะกรรมการ​สภานักเรียนโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​เข้าร่วมตักบาตร​ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์​ 200​ รูป​ และปฎิบัติงาน​หน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรม​ตักบาตร​สองแผ่นดิน​ ระหว่าง​พี่น้องฝั่งประเทศ​ไทยและพี่น้องฝั่งสปป.ลาว​ โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส​ พรหมเผ่า​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงการเกษตร​และสหกรณ์​ เป็น​ประธาน​ในพิธี​ ณ​ เขตรอยต่อชายแดนไทย-ลาว(กิ่วหก)​ บ้านฮวก​ ต.ภูซาง​ อ.ภูซาง​ จ.พะเยา​ วันที่​ 30 ธันวาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
     นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและจัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูซางวิทยาคม เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าพ.ศ.2566ต้อนรับปีใหม่พ.ศ.2567 โดยมีกิจกรรมแจกรางวัล กิจกรรมแลกของขวัญ กิจกรรมร่วมรับประทานและร้องเพลงวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องประชุมรัตนปัญญาโรงเรียนภูซางวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566
 @ภาพกิจกรรม

งานเดินวิ่งการกุศลน้ำตกอุ่นภูซางสู่ชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 2
     โรงเรียนภูซางวิทยาคม ร่วมมือ สโมสรโรตารีภูซาง จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลน้ำตกอุ่นภูซางสู่ชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 2 โดยมีดร.วาทิตย์ ตั้งระพีเลิศ ผู้ว่าการภาค3360 โรตารีสากล เป็นประธานในพิธี และมีนายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ ณ อุทยานแห่งชาติภูซาง วันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2566
 @ภาพกิจกรรม

บ.นิสสันแองเจิลเวย์​ สาขาเชียงคำ​ สนับสนุน​น้ำดื่มงานเดินวิ่ง​การกุศล​น้ำตก​อุ่น​ภูซาง​สู่​ชายแดน​ไทย​-ลาว​ ครั้ง​ที่​2​
     บริษัทนิสสันเเองเจิลเวย์ สาขาเชียงคำ มอบน้ำดื่ม จำนวน 30 เเพ็ค ให้กับโรงเรียนภูซางวิทยาคม เเละสโมสรโรตารีภูซาง​ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งการกุศลน้ำตกอุ่นภูซางสู่ชายเเดนไทย-ลาว ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานเเห่งชาติภูซาง (น้ำตกภูซาง) มอบในวันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม
 @ภาพกิจกรรม

ลงนาม​บันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​ โครงการ​โรงเรียน​สีขาว​ ปลอดยาเสพติด​และอบายมุข
     โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ นำโดย​ นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำแสน​ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ลงนาม​บันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​ โครงการ​โรงเรียน​สีขาว​ ปลอดยาเสพติด​และอบายมุข​ร่วมกับ​ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม โดย นาย​อุทิศ​ สาธิพา​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​พญาลอ​วิทยาคม​ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14.18 น. ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 1 โรงเรียนภูซางวิทยาคม
 @ภาพกิจกรรม

มอบทุนการศึกษา
     นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม เป็นตัวแทนนางอังคณา กันตะยา ในการมอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท แก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดี มีความตั้งใจในการเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนี้ 1.เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ลอยเลื่อน 2.เด็กหญิงอินทิรา ศรีสร้อย 3.เด็กหญิงรติตา ลอยเมฆ 4.นางสาวสายสุนีย์ แซ่ว่าง 5.นางสาวช่อชมพู สมปาน มอบ ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม วันที่ 19 ธันวาคม 2566
 @ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนเคมีดาว ประจำปี พ.ศ. 2566
     นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนเคมีดาว ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัทดาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยการส่งคลิปปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเข้าร่วมประกวด ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคมที่เข้าร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท ดังนี้ 1. นางสาวณัฏฐนิฐ สบบง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 2. นางสาวนันทิกานต์ หัวนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 3. นายฉลองชัย กันยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และมีนางสาวอัญชลี ดวงขยาย เป็นครูที่ปรึกษา มอบ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2566
 @ภาพกิจกรรม

นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมรับเสด็จฯ องค์ประธานชมรม
     นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ พวงลำใย รองผู้อำนวยการและคณะครู นำนักเรียนจำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมเรารัก TO BE NUMBER ONE และรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
 @ภาพกิจกรรม

มอบเหรียญ​และเกียรติบัตร​แก่Champion กีฬา​แฮนด์บอล​ชายหาด​​
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบเหรียญ​รางวัลและเกียรติ​บัตร​ แก่ทีมนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ตัวแทน​จังหวัด​พะเยา​ ได้​รับรางวัล​ชนะเลิศ​อันดับ​ 1 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39"แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023" ระหว่าง​วันที่​17-27​ พฤศจิกายน​ 2566​ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทีมนักกีฬา​แฮนด์บอล​ชายหาด ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ตัวแทน​จังหวัด​พะเยา​ได้เป็นตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติ ราชบุรีเกมส์​ต่อไป
 @ภาพกิจกรรม

เปิดบัญชี​โครงการ​โรงเรียน​ธนาคาร​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วมกิจกรรมเปิดบัญชี​ในโครงการ​โรงเรียน​ธนาคาร​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมกับคณะครูและนักเรียน​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ที่ร่วมเปิดบัญชี​และรับกระปุกออมสินเป็นของที่ระลึก ซึ่งสนับสนุน​โดยธนาคาร​เพื่อ​การเกษตร​และ​สหกรณ์​การเกษตร​ สาขา​ภูซาง​ วันที่​ 8​ ธันวาคม​ 2566​ ณ​ ห้องประชุม​เล็ก​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​
 @ภาพกิจกรรม

โครงการจิตอาสาพระราชทาน
     นางสาว​ปทุมรัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซางวิทยาคม​​ มอบหมาย​ให้​นาย​รังสรรค์​ เตชะแก้ว​ หัวหน้า​งาน​บริหาร​งานวิชาการ​พร้อมด้วย​คณะ​ครู​ นำนักเรียน​ระดับ​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​และ 2 โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ลงสมัครจิตอาสาในโครงการ​จิต​อาสา​พระราชทาน​ ณ ที่ว่าการอำเภอภูซาง​ จังหวัด​พะเยา​ วันที่​ 7​ ธันวาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

การสอบธรรม​สนามหลวง​ ธรรมศึกษา​ชั้น​ตรี-โท-เอก
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​กลุ่ม​งานบริหาร​งาน​วิชาการ​และกลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​สังคม​ศึกษา​ศาสนา​และ​วัฒนธรรม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ประสานงาน​ร่วมกับสำนัก​สงฆ์​อำเภอ​ภูซาง​ ดำเนินการ​สอบธรรม​สนามหลวง​ ธรรมศึกษา​ชั้น​ตรี-โท-เอก​ สำหรับนักเรียนโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​และนักเรียน​ระดับชั้น​ประถมศึกษา​ในเขต​อำเภอ​ภูซาง​ โดยมีพระมหาจิตรการก์ อภิปุญโญ เจ้าคณะ​อำเภอ​ภูซาง​ เป็น​ประธาน​สอบ​ ณ​ สนาม​สอบธรรม​สนามหลวง​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 7 ธันวาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานการใช้ระบบICTในการบริหารจัดการงานแผนงานและงบประมาณ
     นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูผู้รับผิดชอบงานแผนงานและงบประมาณ งานการเงิน งานพัสดุและทีมICT ของโรงเรียนภูซางวิทยาคม ศึกษาดูงานการใช้ระบบICTในการบริหารจัดการงานแผนงานและงบประมาณโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาระบบบริหารงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนภูซางวิทยาคมให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566
 @ภาพกิจกรรม

จิตอาสา​"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่อง​ใน​วันพ่อแห่งชาติ
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ พร้อมด้วย​​คณะ​ครู​และ​นักเรียน​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วม​กิจกรรม​จิต​อาสา​ เราทำดี​ ด้วย​หัวใจ​ เนื่องในวันชาติ​ วันพ่อแห่งชาติ​ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​ ร่วมกับ​หน่วยงาน​ ชุมชน​และ​ท้องถิ่น​ใน​เขต​อำเภอ​ภูซาง​ ณ​ ด่านชายแดน​บ้านฮวก​ อำเภอ​ภูซาง​ จังหวัด​พะเยา​ วันที่​ 5 ธันวาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

วันพ่อแห่งชาติ
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​และ​คณะ​ครู​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วม​พิธี​เจริญ​พระพุทธมนต์​ กิจกรรม​ทำบุญ​ตักบาตร​ถวายเป็น​พระราชกุศล​และร่วมพิธีวางพานพุ่ม​ดอกไม้​ เนื่องในวันชาติ​ วันพ่อแห่งชาติ​ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​ ร่วมกับ​หน่วยงาน​ ชุมชน​และ​ท้องถิ่น​ใน​เขต​อำเภอ​ภูซาง​ ณ​ หอประชุม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ฯ​ 80​ อำเภอ​ภูซาง​ จังหวัด​พะเยา​ วันที่​ 5 ธันวาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้​อำนวยการ​พร้อมด้วย​คณะ​ครู​กลุ่ม​งานบริหาร​งานวิชาการ​และ​คณะ​ครู​กลุ่ม​สาระ​การ​เรียนรู้​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ เข้าร่วม​การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7​ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566​ เพื่อ​เข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการ​ดำเนินงาน​ อีกทั้งสามารถ​นำมาเผยแพร่​และปรับใช้ในโครงการ​สวนพฤกษศาสตร์​ของโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ต่อไป
 @ภาพกิจกรรม

รายงานผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลแอร์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ
     นักกีฬา​วอลเลย์บอล​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ร่วมการแข่งขัน​กีฬาวอลเลย์บอลแอร์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ​ ณ​ โรงเรียน​ลำปางกัลยาณี จังหวัด​ลำปาง​ ระหว่าง​วันที่ 25​ พ.ย.2566 ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2566 โดยผลการแข่งขัน​รอบแรก ทีม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​จังหวัด​พะเยา​ แพ้ทีมจากจังหวัดนครสวรรค์ 3-0 เซต ชนะทีมจากจังหวัดสุโขทัย 3-0 เชต​ และชนะทีมจากจังหวัดเชียงใหม่ 3-0 เชต​ เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายในเป็นที่สองในสาย​ และจะทำการแข่งขัน​รอบรองชนะเลิศ​ในวันที่​ 29​ พ.ย.2566​
 @ภาพกิจกรรม

Champion กีฬา​แฮนด์บอล​ชายหาด
     ทีมนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ตัวแทน​จังหวัด​พะเยา​ ชนะเลิศ​อันดับ​1ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39"แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023" ระหว่าง​วันที่​17-27​ พฤศจิกายน​ 2566​ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการแข่งขัน​รอบชิงชนะเลิศ ทีมจังหวัดพะเยา ชนะ ทีมจังหวัดลำปาง 2:1 พีเรียด ด้วยสกอร์ 16:17 , 25:21 , 6:4 ส่งผลให้ทีมนักกีฬา​แฮนด์บอล​ชายหาด​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ตัวแทน​จังหวัด​พะเยา​ได้เป็นตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ราชบุรีเกมส์​
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมถวายกฐินวัดพระธาตุ​ขุนบง
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​งานสัมพันธ์ชุมชน โดยครูภัทร์ฐิษญา ใจกล้าและตัวแทนนักเรียน​ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 5/1และ5/2 ร่วมถวายกฐิน ณ วัดพระธาตุขุนบง ต.ทุ่ง​กล้วย​ อ.ภูซาง​ จ.พะเยา​ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่​บริการ​ของ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันอาทิตย์​ ที่​ 26​ พฤศจิกายน​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

นักเรียน​นาฏศิลป์​ร่วมฟ้อนรำกิจก​รร​ม​ตานก๋วยสลากโรงเรียน​วัดม่วงชุม​
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นายวรินทร์ เมืองมูล เเละนางสาวณิชมน ปันป้อม​ ครู​กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​ศิลปะ นำนักเรียน จำนวน 9 คน ร่วมฟ้อนรำในประเพณีตานก๋วยสลาก​เพื่อสืบสาน​ประเพณี​ล้านนา​และบริการสัมพันธ์​ชุมชน​ในเขตพื้นที่​บริการ​ ณ​ โรงเรียน​วัด​ม่วงชุม​ อ.ภูซาง​ จ.พะเยา​ วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
 @ภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดี"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2566
     นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2566 พร้อมด้วยผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 58 นาย และลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 444 นาย ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนภูซางวิทยาคม วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566
 @ภาพกิจกรรม

นักกีฬาแฮนด์บอลร่วมการแข่งขันกีฬาแม่ฮ่องสอนเกมส์
     ทีมนักกีฬา​แฮนด์บอล​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ตัวแทนจังหวัด​พะเยา​ เข้าร่วม​การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ประเภททีมชาย ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 "แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023" ระหว่างวันที่ 17-27 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ผลการแข่งขัน รอบที่ 1 สาย B นัดแรก จังหวัดพะเยาพบกับจังหวัดตาก แพ้ 33-12 คะแนน นัดที่ 2 พบกับจังหวัดเพชรบูรณ์ แพ้ 30-23 คะแนน นัดที่ 3 พบกับจังหวัดพิษณุโลก แพ้ 32-28 คะแนน
 @ภาพกิจกรรม

โรงเรียนภูซางวิทยาคมร่วมกับธ.ก.ส. หารือเพื่อพัฒนาธนาคาร​โรงเรียน
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ และครูผู้รับผิดชอบ​งานธนาคาร​โรงเรียน ​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วมกับ​ นางสาวพัชยา ไชยวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา เเละคณะ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการออมให้กับนักเรียน เเละคณะครูผ่านธนาคารโรงเรียนภูซางวิทยาคม​ ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนภูซางวิทยาคม วันจันทร์ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน 2566
 @ภาพกิจกรรม

ตรวจ​สอบความเสียหายผลกระทบ​จากแผ่นดินไหว
     วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายธีระวัชร เกี๋ยงคำ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดพะเยา เเละเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ท่าน พร้อมด้วย​ทีมบริหาร​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​เข้าร่วมตรวจสอบความเสียหาย อาคารเรียน4ที่มีรอยร้าวที่คานเหนือระเบียงชั้น 2 เเละชั้น 3 เเละความเสี่ยงของโครงสร้างอาคาร 4 (ผลกระทบจากเหตุเเผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566) จากการตรวจสอบพบว่า -โครงสร้างคานเสาไม่ปรากฏรอยเเตกร้าวเเต่อย่างใด - ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตอยู่ในช่วง 280 - 320 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร - การเเตกร้าวของปูนฉาบ สามารถซ่อมเเซมได้ ตามหลักทางสถาปัตยกรรมทั่วไป เเละอาคารสามารถใช้งานทั่วไปได้
 @ภาพกิจกรรม

สำรวจความเสียหาย​ผลกระทบ​จากแผ่นดินไหว
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำเเสน ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมทีมบริหารเเละนายช่างจากเทศบาลตำบลสบบง ร่วมกันสำรวจอาคารเรียน (อาคาร 4) ที่เกิดรอยร้าว จากเหตุเเผ่นดินไหว (ประเทศเมียนมา) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เพื่อหาเเนวทางเเก้ไข ป้องกัน ความเสี่ยง​และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น​ในอนาคต​ วันจันทร์​ ที่​ 20​ พฤศจิกายน​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

Cooperative Learning Program 2023
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียนภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วยครูผู้สอน​รายวิชา​ภาษาอังกฤษ​ นำนักเรียน​ระดับ​ชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น​จำนวน​ 5 คน​ เข้าร่วม​กิจกรรม Cooperative Learning Program 2023 ร่วมกับ นักเรียนจากโรงเรียน Chua Chu Kang​ Secondary School ประเทศสิงคโปร์​ ภายใต้การนำของ​ Ms. Hartati Binte Osman รองผู้อำนวยการ​ ณ​ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในวัน​พุธ​ ที่​ 15​ พฤศจิกายน​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง 2/2566
     โรงเรียนภูซางวิทยาคม นำโดยนางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาศึกษา 2566 โดยมีนายประพันธ์ ศรีสว่าง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูซางวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม นักเรียนผู้มีความประพฤติดี นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา และจิตอาสาดีเด่น กิจกรรมประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ และทีมผู้บริหารโรงเรียนพบปะผู้ปกครอง กิจกรรมผู้ปกครองพบปะครูที่ปรึกษา(ประชุมชั้นเรียน) กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมคลินิกนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนมีผลการเรียน 0,ร ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
 @ภาพกิจกรรม

ผอ.เขตพื้นที่​การศึกษา​ฯเยี่ยมเยือนโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​
     นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้าเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจ​แก่​ทีมผู้บริหาร​โรงเรียนภูซางวิทยาคมในพัฒนา​คุณภาพ​การศึกษา​และส่งเสริม​ให้ผู้เรียน​มีทักษะ​ใน​ศตวรรษ​ที่​21 โดยมีนางสาวปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ทีมบริหาร​และคณะ​ครู​ให้การต้อนรับ​ ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
 @ภาพกิจกรรม

วง​โยธวาทิต​ร่วมขบวนพาเหรดเพื่อให้บริการแก่สถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง​
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​กล้ารบ​ อิน​แก้ว​ ครูผู้สอน​และผู้ควบคุม นำวงโยธวาทิต​ของโรงเรีย​นภูซาง​วิทยาคม​ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่ง​ขันกีฬา​สีภายใน​โรงเรียน​เชียงคำ​วิทยาคม​ ณ​ สนามกีฬาเพื่อมวลชน​เชียงคำ โรงเรียน​เชียง​คำ​วิทยาคม​ อ.เชียง​คำ​ จ.พะเยา​ ​วัน​ศุกร์​ ที่​ 10 พฤศจิกายน​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู​
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู​ และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ว๙/๒๕๖๔) และการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีศน.ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์​ เป็น​วิทยากร​ผู้​ให้ความรู้​แก่​คณะ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ณ ห้องประชุม​ร​ั​ตน​ปัญญา​ โรงเรียนภูซางวิทยาคม​ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 @ภาพกิจกรรม

Cooperative Learning Program 2023
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียนภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วยครูผู้สอน​รายวิชา​ภาษาอังกฤษ​ นำนักเรียน​ระดับ​ชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้น​จำนวน​ 5 คน​ เข้าร่วม​กิจกรรม Cooperative Learning Program 2023 ร่วมกับ นักเรียนจากโรงเรียน Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร์​ ภายใต้การนำของ Mr. Darren Chong ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ​ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในวัน​พฤหัสบดี​ ที่​ 2 พฤศจิกายน​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

เขตพื้นที่​ฯตรวจเยี่ยมโรงเรียน
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วยคณะ​ผู้บริหาร​ ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำโดย นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้ากำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม นำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เเนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย สพม.พะเยา ตลอดถึงให้กำลังใจ นักเรียน ครู คณะผู้บริหาร เเละบุคลากรทางการศึกษา ตามเเนวทางสร้างความปลอดภัย เเละดูเเลคัุมครองนักเรียนในทุกมิติ ตลอดทั้งให้ความร่วมมือในการดูเเลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้มีการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 อย่างมีความสุขเเละปลอดภัย ในวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม
 @ภาพกิจกรรม

อบรมการออกแบบ Infographic อย่างมืออาชีพด้วย Canva
     นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การออกแบบ Infographic อย่างมืออาชีพด้วย Canva"(สำหรับครู) โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม รวมจำนวน​ 60​ คน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัตนปัญญา โรงเรียนภูซางวิทยาคม
 @ภาพกิจกรรม

วันปิยมหาราช
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​และ​คณะ​ครู​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วม​พิธี​วางพวงมาลา​เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5​ วันปิยมหา​ราช​ ร่วมกับหน่วยงาน​ ชุมชน​และท้องถิ่น​ในเขตอำเภอ​ภูซาง​ ณ​ หอประชุม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ฯ​ 80​ พรรษา​ อำเภอ​ภูซาง​ จังหวัด​พะเยาและวมกิจกรรม​จิตอาสา​"ปณิธาน​ เราทำดี​ ด้วยหัวใจ" โดย​ร่วมกันบำเพ็ญ​สาธารณ​ประโยชน์​ ทำความ​สะอาด​ และปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วมกับหน่วยงาน​ ชุมชน​และ​ท้องถิ่น​ใน​เขต​อำเภอ​ภูซาง​ เนื่องในวัน​ปิยมหาราช​ ณ​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ​ วันที่​ 23 ตุลาคม​ ​2566​
 @ภาพกิจกรรม

พิธี​วางพวงมาลา​เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​และ​คณะ​ครู​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วม​พิธี​วางพวงมาลา​เนื่องในวันนวมินทรมหาราช​และร่วมกิจก​รร​ม​สวดพระพุทธมนต์​และทำบุญตักบาตร​ถวายพระราชกุศล​เนื่องในวันนวมินทรมหาราช​ ร่วมกับหน่วยงาน​ ชุมชน​และท้องถิ่น​ในเขตอำเภอ​ภูซาง​ ณ​ หอประชุม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ฯ​ 80​ พรรษา​ อำเภอ​ภูซาง​ จังหวัด​พะเยา​ วันที่​ 13​ ตุลาคม​ ​2566​
 @ภาพกิจกรรม

กิจกรรม​จิตอาสา​
     นางสาวปทุม​รัตน์​ คำแสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้​อำนวยการ​พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน​ ร่วม​กิจกรรม​บำเพ็ญ​สาธารณ​ประโยชน์​และบำเพ็ญ​สาธารณ​กุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช​ วันที่​ 13​ ตุลาคม​ 2566​ ณ​ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​ตำบลทุ่งกล้วย​ บ้านทุ่ง​กล้วยหมู่ที่​ 4 ต.ทุ่งกล้วย​ อ.ภูซาง​ จ.พะเยา​
 @ภาพกิจกรรม

พบปะผู้นำท้องถิ่น​ผู้นำชุมชน​ในเขตโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​
     นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ นำทีมบริหาร​เข้าพบปะผู้นำท้องถิ่น​ผู้นำชุมชน​ในเขตโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ โดยเข้าพบปะนายกิตติ​ ชัยดรุณ​ นายอำเภอ​ภูซาง​ นายสมพน​ พึ่งพวก​ นายก​เทศมนตรี​ตำบล​สบ​บง​ และพระครูวิธาน พิพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดสบบง​ ในโอกาส​ย้ายมารับตำแหน่ง​ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันพฤหัสบ​ดี​ ที่​ 12​ ตุลาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

กิจกรรมบูรณาการและพัฒนาทักษะชีวิต
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นางสาว​อััญชลี ดวงขยาย​ หัวหน้า​กลุ่ม​สาระ​ฯ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​พร้อมคณะ​ครู​ นำนักเรียน​ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.4/4 เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการและพัฒนาทักษะชีวิต โดยฝึกทำปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566
 @ภาพกิจกรรม

รองชนะเลิศ​อันดับ​2
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​ประสิทธิ์​ ถวิลวงศ์​ และนายสันติภาพ​ มุมวงศ์​ ครู​ผู้ฝึกสอน​ นำ​นักกีฬา​ฟุตซอลชาย​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เข้าร่วมแข่งขัน​กีฬา​นักเรียน​ประจำ​จังหวัด​และอำเภอ​ จังหวัด​พะเยา​ โดย​สรุปผลการแข่งขันนักกีฬา​ฟุตซอล​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ได้รับรางวัล​รองชนะเลิศ​อันดับ​ 2 ณ​ โรงเรียน​ถ้ำปินวิทยาคม​ วันที่​ 8-15 กันยายน​ 2566​
 @ภาพกิจกรรม

พัฒนาต้นแบบเยาวชนสร้างชาติ
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ​ณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​คิณ​ ประชุม​ นำตัวแทน​นักเรียน​จำนวน​ 4 คน​ เข้าร่วม​กิจกรรมโครงการพัฒนาต้นแบบเยาวชนสร้างชาติ จัดโดยสถาบันการสร้างชาติ ณ มหาวิทยาลัยพะเยาวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566
 @ภาพกิจกรรม

Best Practice ด้านทักษะสังคม การรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ
     วันที่ 14 กันยายน 2566 นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม เข้ารับรางวัลโรงเรียนที่มีแนวปฎิบัติที่ดี รางวัล Best Practice ด้านทักษะสังคม การรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงผลงานและถอดบทเรียน เครือข่ายโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี 2566 จากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 @ภาพกิจกรรม

กีฬา​ชาวไทย​ภูเขา
     นาย​ค​มน​์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้​อำนวยการ​พร้อมคณะทำงาน​ ร่วมพิธี​เปิด​การแข่งขัน​กีฬา​ชาวไทย​ภูเขา​ จ.พะเยา​ ประจำปี​ 2566​ จัดโดย​สำนักงาน​การท่องเที่ยว​และ​กีฬา​จังหวัด​พะเยา​ ระหว่าง​วันที่​ 9-10​ กันยายน​ 2566​ โดย​มี​นายกิตติ​ ชัยดรุณ​ นายอำเภอ​ภูซาง​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ ณ​ สนามกีฬา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 9​ กันยายน​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

รับโล่​ Best​ Practice
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ​์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วมพิธี​เปิด​งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา​ พร้อมโล่รางวัล Best​Practice​ ของ​โรงเรียน​ 2 รายการ​ได้แก่​ โครงการ​โรงเรียน​สวย​ ภูมิ​ทัศน์​สดใส​ ปลอดภัย​ ไร้​มลพิษ​ และโรงเรียน​สีขาว​ปลอดยาเสพติด​ ประจำ​ปีการศึกษา​ 2565​ อีกทั้งเยี่ยมให้กำลังใจ​แก่นักเรียน​ที่เข้าร่วมการแข่งขัน​ในรายการ​ต่างๆ​ ณ โรงเรียน​พะเยา​พิทยาคม​ จ.พะเยา​ วัน​พฤหัสบดี​ ที่​ 7​ กันยายน​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

นิทรรศการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมคณะครู ​ ได้ให้การต้อนรับ​ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะเยี่ยม​ชม​นิทรรศการ​โรงเรียน​สวย​ ภูมิ​ทัศน์​สดใส​ ปลอดภัย​ ไร้​มลพิษ​ของ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา​ ณ​ โรงเรียน​พะเยา​พิทยาคม​ จ.พะเยา​ วัน​พฤหัสบดี​ ที่​ 7​ กันยายน​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

สรุป​ผล​การ​แข่ง​ขันงานศิลปหัตถกรรม​นักเรียน​ครั้ง​ที่​71​ ระดับ​เขต​พื้นที่​การศึกษา
     นักเรียน​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ได้เข้าร่วม​การแข่งขัน​วิชาการ​ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา​ ณ​ โรงเรียน​พะเยา​พิทยาคม​ จ.พะเยา​ วันที่​ 7​-8 กันยายน​ 2566​ ทั้งหมด​ ​61 รายการ​ โดยมีผลสรุป​การแข่งขัน​ดังนี้​ เหรียญ​ทอง​ 42 รายการ​ เหรียญ​เงิน​ 13​ รายการ​ เหรียญ​ทองแดง​ 4 รายการ​ และเกียรติบัตรเข้าร่วม​การแข่งขัน​ 2 รายการ​ โดยมี​ 6 รายการ​ที่ชนะเลิศ​การแข่งขัน​เป็น​ตัวแทน​จังหวัดพะเยา​ เข้าร่วม​การแข่งขัน​ระดับภาค/ระดับ​ชาติ​ ณ​ จังหวัด​ตาก​ ต่อไป
 @ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต
     นาย​ค​มน์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​น.ส.อทิมา​ จอมคำ​ ครู​ผู้​ดูแล​งานสภานักเรียนฯ​นำแกนนำสภานักเรียนจำนวน 5 คนเข้าร่วมการอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต) ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา​ วันที่ 2 กันยายน 2566
 @ภาพกิจกรรม

อบรม​เชิง​ปฏิบัติการ​"การปรับ​ปรุง​ พัฒนา​ภูมิทัศน์โรงเรียน"
     โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริม​ประสิทธิภาพ​การจัดการการศึกษา​มัธยมศึกษา​ จังหวัด​พะเยา​ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ภายใต้​โครงการ​โรงเรียน​สวย​ ภูมิ​ทัศน์​สดใส​ ปลอดภัย​ ไร้มลพิษ​ จัดกิจกรรม​อบรมเชิงปฏิบัติการ​"การปรับปรุง​ พัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน​" ให้แก่​คณะครู-บุคลากรและนักเรียนโรงเรียน​มัธยม​ศึกษา​ จ.พะเยา​ 18 โรงเรียน​ รวมผู้เข้าร่วม​อบรมทั้งหมด​ 60​ คน​ โดยมี​ ว่าที่​ ร.ท.ทวีป​ วงศ์​ชาลีกุล​ ผอ.สพม.พะเยาเป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ และ มีครูสมเชื่อม​ กิจพิทักษ์​ เป็น​วิทยากร​ผู้ถ่ายทอด​ความรู้​ ณ​ ห้องประชุม​รัตน​ปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 29-30​ สิงหาคม​ พ.ศ. 2566
 @ภาพกิจกรรม

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 399 ต้น
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ พวงลำใย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ คณะครู นักเรียน และลูกเสือเนตรนารี ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(ต้นลีลาวดีขาวพวงและ ต้นลีลาวดีหัวลูกศร) จำนวน 399 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส​มหา​มงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา​ 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ อีกทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม​ วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 @ภาพกิจกรรม

ศึกษา​ดูงาน​สัปดาห์​วันวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​น.ส. อัญชลี​ ดวงขยาย​ หัวหน้า​กลุ่ม​สาระ​ฯ วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ พร้อมด้วยคณะครู​ และ​นักเรียนระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​5/1, 5/2, 5/4, 6/3 เเละ 6/4 จำนวน 75 คน​ เข้าศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 ตั้งเวลา 07.00 - 16.30 น.​
 @ภาพกิจกรรม

กิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
     นาย​ค​มน์สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​คณะ​ครู​ร่วมพิํีธีทำบุญ​ตักบาตร​ถวายพระราชกุศล​ และจุดเทียนถวายพระพร​ชัย​มงคล​ กิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส​มหา​มงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา ​12 สิงหาคม 2566 ร่วมกับหน่วยงาน​ทั้งภาค​รัฐ​และ​เอกชน​ในเขตอำเภอ​ภูซาง​ ณ​ หอประชุม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ฯ​ 80​ พรรษา​ อำเภอ​ภูซาง​ วันเสาร์​ ที่​ 12 สิงหาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

อบรม​ลูกเสือ​อาสา​ กกต.
     นาย​ค​มน์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​สุรินทร์​ ดี​แก้ว​เกษ​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การฝึกอบรม​ลูกเสือ​อาสา​ กกต.เพื่อพัฒนา​ประชาธิปไตย​ให้แก่ลูกเสือและเนตรนารีระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 2 จำนวน​ 42​ นาย​ โดยมีลูกเสืออาสา​ กกต.จาก​ สำนัก​คณะกรรมการ​การเลือกตั้ง​ประจำ​จังหวัด​พะเยา​เป็น​วิทยากร​ในการอบรม​ ณ​ ห้องประชุม​ร​ั​ตน​ปัญญา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันพุธ​ ที่​ 9​ สิงหาคม​ พ.ศ.​2566​
 @ภาพกิจกรรม

To be number one
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​งาน​กิจการ​นักเรียน​นำนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน 18 คน​ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ณ แมลงปอฮอล แอนด์ การ์เด้น​ วันที่​ 5-6 สิงหาคม​ พ.ศ.2566
 @ภาพกิจกรรม

อบรมป้องกันภัยพิบัติ
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน สถานศึกษา จังหวัดพะเยา ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรผู้ให้ความรู้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พะเยา​ ณ​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันศุกร​์​ ที่​ 4​ สิงหาคม​ พ.ศ. 2566
 @ภาพกิจกรรม

อบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้งานกิจการนักเรียนร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรภูซาง จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เพื่อสร้างความตระหนักถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีฯอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ณ หอประชุมภูซางวิทยานุสรณ์ วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00-16.00 น.​
 @ภาพกิจกรรม

อบรม​เชิงปฏิบัติการ​เรื่อง​ความมั่นคง​ปลอดภัย​ทางไซเบอร์
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้​อำนวยการ​กลุ่ม​งาน​วิชาการ​ และ​นางอุบล​วรรณ​ จิต​เกิด​ หัวหน้า​งานประชาสัมพันธ์​ เข้า​ร่วมประชุม​เชิง​ปฏิบัติการ​พัฒนา​ศักยภาพ​ด้านการ​เผยแพร่​ข้อมูล​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​และความมั่นคง​ปลอดภัย​ทางไซเบอ​ร์​ ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.2566​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ดงเจนวิทยาคม​ วันศุกร​์​ ที่​ 4 สิงหาคม​ 2566​ ​
 @ภาพกิจกรรม

English Camp
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้​อำนวยการ​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​กิจกรรม​English Camp ประจำปี​การศึกษา​ 2566​ โดย​มีนักเรียน ระดับ​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​ ทุกห้องจำนวน​ 144 คนและ​นักเรียนมัธยม​ศึกษา​ตอนปลาย​ที่เรียนแผนการ​เรียนภาษาอังกฤษ​จำนวน​ 40​ คน​ เข้าร่วม​กิจกรรม​ ณ​ ห้องประชุม​ร​ั​ตน​ปัญญา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ และกิจกรรม​นอกสถานที่​ ณ​ วัดนันตาราม​ อ.เชียง​คำ​ วันที่​ 3 สิงหาคม​ 2566 ​
 @ภาพกิจกรรม

จุดเทียน​ชัยถวายพระพร​ชัย​มงคล
     นาย​ค​มน์สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ​พร้อมด้วยคณะ​ครู​ร่วมพิํีธีทำบุญ​ตักบาตร​ถวายพระราชกุศล​ พิธีลงนามถวายพระพร​ชัย​มงคล​ พิธีถวายเครื่อง​ราช​สักการะ​และวางพานพุ่ม​ พิธีจุดเทียนถวายพระพร​ชัย​มงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ร่วมกับหน่วยงาน​ทั้งภาค​รัฐ​และ​เอกชน​ในเขตอำเภอ​ภูซาง​ ณ​ หอประชุม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ฯ​ 80​ พรรษา​ อำเภอ​ภูซาง​ วันศุกร์​ ที่​ 28​ กรกฏาคม​ 2566 ​
 @ภาพกิจกรรม

ถวายพระพร​ชัย​มงคล
     นาย​ค​มน์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​และ​นักเรียน​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วม​กิจกรรม​ถวายพานพุ่ม​ ถวายพระพร​ชัย​มงคล​และทำบุญ​ตักบาตร​เพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม​ 2566 ณ​ หอประชุม​ภูซาง​วิทยา​นุสรณ์ ​
 @ภาพกิจกรรม

ทำบุญ​ตักบาตร
     นาย​ค​มน์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​และ​นักเรียน​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ร่วม​กิจกรรม​ทำบุญ​ตักบาตร​ข้าวสาร​อาหารแห้ง​และปล่อยปลาลงสู่บ่อปลาเพื่อการเรียนรู้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา​และ​วันเข้าพรรษา​ เพื่อสืบทอดและรักษา​ขนบธรรมเนียม​ประเพณี​อันดีงาม​ทางด้านพุทธศาสนา​ ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม​ 2566 ณ​ หอประชุม​ภูซาง​วิทยา​นุสรณ์​
 @ภาพกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษา
     นาย​ค​มน์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​คณะครู​และ​นักเรียน​ในแต่ละสี​ นำเทียนพรรษา​ร่วมถวาย​ยังวัดต่างๆในเขตพื้นที่​บริการ​เนื่องใน​วันเข้าพรรษา​ดังนี้ -คณะฝ่ายบริหารถวายเทียนที่วัดร้องเก่า -คณะครูและนักเรียนสีแดงถวายเทียนที่วัดสบบง -คณะครูและนักเรียนสีเขียวถวายเทียนที่วัดศรีไฮคำ(วัดสะแล่ง) -คณะครูและนักเรียนสีเหลืองถวายเทียนพรรษาที่วัดทุ่งกล้วย -คณะครูและนักเรียนสีม่วงถวายเทียนพรรษาที่วัดสถาน -สภานักเรียนถวายเทียนพรรษาที่วัดพระธาตุภูซาง วันพฤหัส​บดี​ ที่​ 27​ กรกฎาคม​ 2566​
 @ภาพกิจกรรม

รองชนะเลิศ​อันดับ​1
     นักกีฬา​ฟุตบอล​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัล​รองชนะเลิศ​อันดับ​1(แพ้ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1-8) ในการแข่งขัน​ฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพะเยา ประเภทฟุตบอล​ชาย​ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ​ สนามกีฬา​กลาง​จังหวัด​พะเยา​ วัน​อังคาร​ ที่​ 25 กรกฎาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

สุดยอด​ฟุตบอล​ภูซาง
     นักกีฬา​ฟุตบอล​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะโรงเรียน​เฉลิมพระเกียรติ​ฯพะเยาในรอบรองชนะเลิศ ด้วยสกอร์​ 8-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ พบกับทีมโรงเรียน​แม่ใจวิทยาคม​ ในการแข่งขัน​ฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่ง จังหวัดพะเยา ประเภทฟุตบอล​ชาย​ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ​ สนามกีฬา​กลาง​จังหวัด​พะเยา​ วัน​จันทร์​ ที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

ITA Online
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้ นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ บุญชัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)ปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา
 @ภาพกิจกรรม

พ่นหมอกควันกำจัด​ยุงลาย
     โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ได้รับการอนุเคราะห์​จากนายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสบบง โดยกองสาธารณสุขมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามห้องเรียน​ อาคารทุกอาคาร และทั่วบริเวณ​โรงเรียนภูซางวิทยาคม​ เพื่อกำจัดยุงลายพาหะ​โรคไข้เลือดออก​ เวลา 16.00 น. วันที่​ 20 กรกฎาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

แนะแนวการศึกษา​ต่อ
     วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับ​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่ 6/3 และ 6/4 เพื่อเป็นแนวทางและโอกาส​สำหรับ​นักเรียน​ที่​มี​ความ​สนใจในด้านการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก​ ณ​ ห้องประชุม​ร​ั​ตน​ปัญญา​ โรงเรียน ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 19​ กรกฎาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

ค่ายสานสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ พวงลำใย รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายสานสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียน โดยมีคณะครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดำเนินกิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 140 คน ณ ห้องประชุมรัตนปัญญาโรงเรียนภูซางวิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
 @ภาพกิจกรรม

"โฮ่มฮีต โตยฮอย​ ร้อยใจไทลื้อ"
     นาย​ค​มน์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​สุ​รินทร์​ ดีแก้ว​เกษ​ รอง​ผู้​อำนวยการโรงเรียน​นำ​คณะ​ครู​และนักเรียนร่วมขบวนไทลื้อ​ ในชื่อขบวน"ปั่นฝ้าย โฮมฮีต โตยฮอย ร้อยใจไทลื้อ" ร่วมกับหน่วยงาน​ องค์กร​ต่างๆเพื่อ​สืบสาน​และอนุรักษ์​วัฒนธรรม​ขนบธรรมเนียม​ประเพณี​ของชนชาวไทลื้อ​ ณ​ วัดพระธาตุ​สบแวน​ อ.เชียงคำ​ จ.พะเยา​ วันที่​ 15​ กรกฎาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

พ่นหมอกควันกำจัด​ยุงลาย
     โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ได้รับการอนุเคราะห์​จากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสบบงมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามห้องเรียน​ อาคารทุกอาคาร และทั่วบริเวณ​โรงเรียนภูซางวิทยาคม​ เพื่อกำจัดยุงลายพาหะ​โรคไข้เลือดออก​ เวลา 16.00 น. วันที่​ 13 กรกฎาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

รับ​การนิเทศ​ติดตาม
     นาย​ค​มน์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วยคณะ​ผู้​บริหาร​ หัวหน้ากลุ่ม​งานได้ให้การต้อนรับ​และนำเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการ​ ติดตาม​ ประเมินผล​ และนิเทศ​ ประจำ​ปีการศึกษา​ 2566​ จากสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​พะเยา​ นำโดยนายปิยะ​ ใจชุ่ม​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ดอกคำใต้​วิทยาคม​และคณะ​ เพื่อติดตาม​และให้ข้อเสนอะเพื่อปรับปรุง​ พัฒนา​ และยกระดับ​คุณภาพการศึกษา​ของโรงเรียนภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 10 กรกฎาคม​ 2566​ ณ​ ห้องประชุม​ร​ั​ตน​ปัญญา​
 @ภาพกิจกรรม

"แลคตาซอย"แจกนมฟรี
     นายค​มสิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ได้รับการประสานจากบริษัท​ แลคตาซอย​ จำกัด​ ผู้ผลิต​และ​จำหน่าย​นมถั่วเหลือง​"แลคตาซอย" บรรจุกล่องยูเอสที​ เพื่อนำผลิตภัณฑ์​นมถั่วเหลือง​มาแจกให้นักเรียนโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​คนละ​ 2 กล่อง​ จำนวน​ 800​ คน “ดื่มนมทุกวันเสริมสร้างสุขภาพแข็งแรง” ในวันที่​ 6 กรกฎาคม​ 2566​ เวลา​ 12.00-13.00 น.​ ณ​ ลานน้ำพุ​ หน้าอาคาร​ 1 โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​
 @ภาพกิจกรรม

รับมอบทุน​การศึกษา
     นาย​ค​มน์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้​อำนวยการ​พร้อมด้วยครูกิจกรรม​งานแนะแนว​นำนักเรียน​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เข้ารับมอบทุนการศึกษา​ โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอภูซาง ประธานชมรม"ฮักภูซาง" เป็น​ผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม จำนวน 10 ราย ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมอบให้นักเรียนทุนละ 2,000 บาท ในวันจันทร์​ ที่​ 3 กรกฎาคม​ 2566​ ณ​ ที่ว่าการอำเภอ​ภูซาง​
 @ภาพกิจกรรม

1โรงเรียน​ 1 ครู​อนามัย​
     นาย​ค​มน์สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ได้รับมอบหมายจากว่าที่ ร.ท.ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิดการอบรมขยายผลโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย​ เด็กไทยรอบรู้สุขภาพ โดย สพม. พะเยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมรัตนปัญญา โรงเรียนภูซางวิทยาคม
 @ภาพกิจกรรม

พิธี​ทบทวน​คำปฏิญาณ​และสวนสนาม
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​สุรินทร์​ ดีแก้วเกษ​ รองผู้อำนวยการ​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ทบทวน​คำปฏิญาณ​และสวนสนามเนื่องในวัน​คล้ายวันสถาปนา​ลูกเสือแห่งชาติ​ ประจำปี​การศึกษา​2566​ ณ​ สนามโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 30​ มิถุนายน​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

"รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ พวงลำใย รองผู้อำนวยการ นำตัวแทนครู คณะกรรมการสภานักเรียน และวงโยธวาทิตโรงเรียนภูซางวิทยาคมร่วมกิจกรรม"รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด"เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมเต้นประกอบเพลงในโครงการ To Be Number One กิจกรรมกล่าวคำปฎิญาณตนต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอภูซาง โดยมีนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอภูซาง เป็นประธานในพิธี ณ สนามที่ว่าการอำเภอภูซาง วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566
 @ภาพกิจกรรม

กิจกรรม​นักเรียน​รุ่น​ใหม่มีใบขับขี่
     สำนักงาน​ขนส่ง​จังหวัด​พะเยา​ สาขาอำเภอ​ภูซาง​ ร่วมกับ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ จัดกิจกรรม​นักเรียน​รุ่น​ใหม่มีใบขับขี่​ ประจำ​ปีการศึกษา​ 2566​ เพื่อให้นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์​ได้อย่างปลอดภัย​และมีใบอนุญาต​ขับขี่รถจักรยานยนต์​อย่างถูกต้อง​ตามกฎหมาย​ โดย​มีการอบรมนักเรียน​จำนวน2รุ่น​ รุ่นที่1 วันที่18 มิถุนายน​ 2566​ นักเรียน​ที่เข้าร่วมกิจ​กรรม​จำนวน​ 50​ คนและรุ่นที่2 วันที่​ 21​ มิถุนายน​ 2566​ นักเรียน​ที่เข้าร่วมกิจ​กรรม​จำนวน​ 78 คน​ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท​รุ่งโรจน์​มอเตอร์​ จำกัด​ บริษัท​กรีนวิง​ 1985 จำกัด​และเจ้าหน้าที่​ตำรวจ​จากสถานีตำรวจ​ภูธร​ภูซาง​ เป็นวิทยากร​ให้ความรู้​เรื่องการขับขี่​​อย่างไรปลอดภัย​บนท้องถนน​ ณ​ หอประชุม​รัตนปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​
 @ภาพกิจกรรม

ไหว้ครูและประดับเข็มโรงเรียนภูซางวิทยาคม
     นาย​ค​มน์สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​วันไหว้ครู​ และเป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ประดับ​เข็มตราสัญญลักษณ์​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ให้แก่นักเรียน​ระดับ​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1 ​และ​ 4​ พร้อมด้วยพิธีมอบปลอกแขน​คณะกรรมการ​สภานักเรียน​ประจำ​การศึกษา​ 2566​ โดยมีคณะครูและนักเรียน​เข้าร่วมกิจกรรม​​อย่างพร้อมเพรียงกัน​ ณ​ หอประชุม​ภูซาง​วิทยา​นุสรณ์​ วันพฤหัสบ​ดี​ ที่​ 15​ มิถุนายน​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

การประชุม​ผู้ปกครอง​ ภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา 2566
     โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​จัดกิจกรรม​ประชุม​ผู้ปกครอง​ ประจำภาคเรียน​ที่ 1 ปีการศึกษา​ 2566​ โดยมีนาย​ประพันธ์​ ศรีสว่าง​ ประธาน​คณะกรรมการ​สถานศึกษา​ เป็น​ประธาน​การประชุม โดยมีกิจกรรม​มอบเกียรติ​บัตร​ให้แก่นักเรียน​ผู้​มีผลการเรียน​ดีเยี่ยม​ นักเรียน​ผู้มีความประพฤติ​ดี​ นักเรียน​ผู้มีความสามารถ​ด้านกีฬา​ นักเรียน​ผู้มีผลสอบ​ O-NETสูงสุด​ และสภานักเรียนประจำ ปี​การศึกษา​ 2565​ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน​ในรอบปีการศึกษา​ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ตลอดจน รับฟังข้อคิดเห็น​-ข้อเสนอ​แนะจากผู้ปกครอง​นักเรียน​ ณ​ หอประชุม​ภูซางวิทยานุสรณ์ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 9​ มิถุนายน​ พ.ศ.2566
 @ภาพกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดย ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำพักนอน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 โดยมี นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ
 @ภาพกิจกรรม

รับมอบทุนการศึกษา​จาก​กองทุน​ช่วยเหลือ​นักเรียน​ชายแดน
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้​อำนวยการ​พร้อมด้วย​ ด.ญ.วารุณอร สถาน​ นักเรียน​ระดับ​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 3 รับมอบทุนการศึกษา​จาก​กองทุน​ช่วยเหลือ​นักเรียน​ชายแดน​ โดยมีร้อยโท​ชรินทร์​ อิ่นแก้ว​ ผบ.ร้อย.ทพ.3106 เป็น​ตัวแทน​มอบทุนการศึกษา​ ณ​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 6 มิถุนายน​ พ.ศ.​2566
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี
     นายคม​น์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​ฝ่ายบริหาร​และคณะ​ครู​ พร้อมด้วยวงโยธวาทิต​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เข้าร่วมกิจก​รร​ม​ทำบุญ​ตักบาตร​ในภาคเช้า และถวายพระพร​ชัย​มงคล​กิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี ในภาคค่ำ​ เนื่องในวัน​เฉลิม​พระ​ชน​พรรษา​สมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี​ วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอ​ภูซาง​ จังหวัด​พะเยา
 @ภาพกิจกรรม

รองชนะเลิศ​สู่สนามกีฬา​แห่งชาติ​
     นักกีฬา​แฮนด์บอล​ชายหาด​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ตัวแทน​จังหวัด​พะเยา​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ 1 โดยนัดชิงชนะเลิศ แพ้ทีมจังหวัดงหวัดเชียงใหม่ 2:0 พีเรียด ในการแข่งขัน​กีฬาแห่งชาติ​ภาค 5 ณ​ จังหวัด​กำแพงเพชร​ ระหว่าง​วันที่​ 22 - 29​ พฤษภาคม​ 2566​​ ได้เป็น​ตัวแทน​จังหวัด​พะเยา/ภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขัน​กีฬา​แห่งชาติ​รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ​ จังหวัด​กาญจนบุรี
 @ภาพกิจกรรม

นัดแรกมีเฮ
     นักกีฬา​แฮนด์บอล​ชายหาด​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ตัวแทน​จังหวัด​พะเยา​ ชนะนัดแรก​ จังหวัด​พะเยาพบกับเจ้าภาพจังหวัด​กำแพงเพชร​ 2:0 พีเรียด​ 24:18 และ​24:23 ในการแข่งขัน​แห่งชาติ​ภาค5 ณ​ จังหวัด​กำแพงเพชร​ ระหว่าง​วันที่​22-29​พฤษภาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

นักเรียน​แกนนำสภาเข้าร่วมโครงการ​คนปักวัยทีน
     นาย​ค​มน์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมายให้นายภาสกร​ ผาเจริญ​ศุขเกษม​ ครูสภาฯ​ นำนักเรียน​แกนนำ​สภานัักเรียน​เด็กและเยาวชน​เทศบาล​ตำบล​สบบงของโรงเรีย​นภูซาง​วิทยาคม​ เข้าร่วม​พิธี​เปิด​โครงการ​คนปักวัยทีน(Teen handy craft) อัตลักษณ์​ผ้าปักลายม้ง เพื่อ​ฝึกงานอาชีพ​สุจริต​และใช้เวลา​ว่างให้เกิดประโยชน์​ห่างไกล​ยาเสพติด​ โดยมีนายสมพน พึ่ง​พวก​ นายกเทศมนตรี​เทศบาล​ตำบล​สบบง​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ ณ​ โรงเรียน​บ้านปง ต.สบบง​ อ.​ภูซาง​ จ.พะเยา​ วันที่​ 22​ พฤษภาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

ค่ายคุณธรรม
     นาย​ค​มน์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​กิจกรรม​ค่าย​คุณธรรม​ นักเรียน​ระดับ​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​1​และ​ 4​ ประจำ​ปีการศึกษา​ 2566​ โด​ยมีพระชูชาติ​ กนฺตวีโร​ พระ​ธรรม​วิทยา​กร​ กรมการศาสนา​ กระทรวง​วัฒนธรรม​ วััดป่าสักธรรม​พิทักษ์​มงคล​ และคณะ​ เป็น​พระวิทยากรในการจัดกิจกรรม​ค่ายคุณ​ธรรม​ ณ​ ห้องประชุม​ร​ั​ตน​ปัญญา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

ให้ขวัญและ​กำลังใจ​แก่​กีฬา
     นายคมน์สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ได้อวยพร​ให้ขวัญ​และกำลังใจ​แก่นักกีฬา​แฮนด์บอล​ชายหาดของโรงเรีย​นภูซาง​วิทยาคม​ตัวแทนจังหวัด​พะเยา​ ที่จะเดินทาง​ไปแข่งขัน​กีฬา​แฮนด์​บอลชายหาด​ กีฬา​แห่งชาติ​ภาค5​ ณ​ จังหวัด​กำแพงเพชร​ ระหว่าง​วันที่​ 22-29​ พ.ค. 2566
 @ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการกํากับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
     คณะกรรมการกํากับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้านความปลอดภัย และการเยี่ยมบ้านนักเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำโดย นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประธานคณะกรรมการ เข้ามาตรวจเยี่ยม ให้กําลังใจ นักเรียน ครู คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูซางวิทยาคม ตามแนวทางสร้างความปลอดภัย และดูแล คุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ ตลอดทั้งให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้มีการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ อย่างมีความสุขและปลอดภัย ในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม
 @ภาพกิจกรรม

กิจกรรม​ปฐมนิเทศ​และปรับพื้น​ฐาน​นักเรียน​ม.1และม.4 ปีการศึกษา​ 2566
     นาย​ค​มน์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​กิจกรรม​ปฐมนิเทศ​และค่ายวิชา​การเพื่อปรับพื้น​ฐาน​นักเรียน​ระดับ​ชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​1และ4 ปีการศึกษา​2566​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ระหว่าง​วันที่​9-11พ.ค. 2566
 @ภาพกิจกรรม

ค่ายภาวะผู้นำ
     นายค​มน์สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ เป็นประธานใน​พิธี​เปิด​"กิจกรรม​ค่ายภาวะผู้นำ​คณะกรรมการ​สภานักเรียน​ครั้งที่​ 1" ณ​ ห้องประชุม​ร​ั​ตน​ปัญญา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 4 พฤษภาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

“กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฏร์"
     นาย​ค​มน์​สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้​อำนวยการโรงเรียน​ นำคณะสภานักเรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม จำนวน 20 คน พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 10 คน เข้าร่วม​รับฟังการประชุม “โครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฏร์“ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม​ วันที่​ 3 พฤษภาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเรียนเสริมปรับพื้นฐาน นร.ห้องพิเศษ
     นายคมน์สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นาย​อภิวัฒน์​ พวง​ลำ​ใย​ รอง​ผู้​อำนวยการ​กลุ่ม​งาน​วิชาการ​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​กิจกรรมเรียนเสริมปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียบพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1/4 และ 4/4 ประจำปีการศึกษา​2566 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 โดยมีครูกลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​วิทยาศาสตร์​เป็นครูผู้ดูแล​ ณ​ ห้องประชุม​ร​ั​ตน​ปัญญา​และห้องปฎิบัติการ​วิทยาศาสตร์​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​​
 @ภาพกิจกรรม

ร่วมวางพวงหรีด
     นายคมน์สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นายอภิวัฒน์​ พวงลำใย​ รองผู้อำนวยการ​โรงเรียน​ เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพ​ คุณ​แม่เฉลียว​ แจ่มหม้อ​ มารดาของนายจตุภูมิ​ แจ่มหม้อ​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​เชียงคำวิทยาคม​ ประธานสหวิทยาเขตภูลังกา เพื่อ​เป็นการ​แสดง​ความ​เสีย​ใจและให้กำลังใจ​แก่ครอบครัว​ ณ​ จังหวัด​กำแพงเพชร​ วันที่​ 27​ เมษายน​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
     นาย​คมน์สิทธิ์​ กัน​ทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อม​ด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​และ​คณะ​ครู​-บุคลากร​ ดำเนินการ​ประชุม​เชิงปฏิบัติการ​ สรุปงาน​ วิเคราะห์​สภาพปัญหา​ และแนางทางการพัฒนา​ ปีการศึกษา​ 2566​ โดยได้รับเกียรติ​จาก​ ว่าที่ร้อยโท​ ทวีป​ วงษ์ชาลีกุล​ ผู้อำนวยการ​สพม.พะเยา​ บรรยายพิเศษ​ในหัวข้อ​ "แนวทางการพัฒนา​องค์กร​(OD)" ณ​ ห้องประชุม​ร​ั​ตน​ปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ิื​ 3-5 เมษายน​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

รายงานตัวนักเรียน​ระดับ​ชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา​ 2566
     นายคมน์สิทธิ์​ กัน​ทาสุวรรณ์​ ผู้​อำนวย​การโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อม​ด้วยคณะผู้บริหาร​และคณะครู​ ดำเนินการ​รับรายงาน​ตัวและยืนยัน​สิทธิ์​เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป​ ประจำปีการศึกษา​2566​ ณ​ ห้องประชุม​รัตนปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 1 - 2 เมษายน​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

สลากการกุศล​เพื่อ​การศึกษา​โรงเรียน​ภูซางวิทยาคม​
     โรงเรียน​ภูซางวิทยาคม​ นำโดยนายคมน์สิทธิ์​ กันทาสุวรรณ์ ผู้​อำนวย​การโรงเรียน​ภูซางวิทยาคม​ พร้อม​ด้วยคณะผู้บริหาร​-ครูบุคลากร​และนักเรียนโรงเรียน​ภูซางวิทยาคม​ ดำเนินการ​ออกสลาก​การกุศล​เพื่อ​การศึกษา​ โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อปรับปรุง​หอประชุม​อเนกประสงค์และอาคารพยาบาล​โรงเรียน​ภูซางวิทยาคม​ มีรางวัลทั้งสิ้น​ 109​ รางวัล​ โดยมีรางวัลที่ 1 คือโทรศัพท์​ IPhone​14 ราคา​ 32,900 บาท​ และทำการออกสลาก​เมื่อวันที่​ 28 มีนาคม​ 2566 มีนายประพันธ์​ ศรีสว่าง​ ประธานคณะกรรมการ​สถานศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​โรงเรียน​ภูซางวิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติ ณ​ ห้องประชุม​รัตนปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 28​ มีนาคม​ 2566​
 @ภาพกิจกรรม

ค่ายสภานักเรียนวิถีพลเมืองประชาธิปไตย
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์​ มอบหมาย​ให้นางสาวนิสาชล​ แซ่โก​ ​ครูผู้​รับผิดชอบ​งาน​คณะ​กรรม​กา​ร​สภานักเรียน​ นำตัวแทนคณะกรรมการ​สภานักเรียน​ประจำ​ปีการศึกษา​ 2566​ จำนวน​ 5 คน​ เข้าร่วม​กิจกรรม​ค่ายสภานักเรียนวิถีพลเมืองประชาธิปไตย โดย ศูนย์​พัฒนา​การเมืองภาคพลเมือง​ สถาบันพระปกเกล้า​ จังหวัด​พะเยา​ ณ​ อุทยาน​แห่งชาติ​น้ำตก​ภูซาง​ อำเภอ​ภูซาง​ จั​งหวัดพะเยา​ วันที่​ 24-26 มีนาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

รับรางวัล​ประกวดภาพยนตร์​สั้น
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยก​ารโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ และนางฐานิตา สัมมาวิจิตร ครู​ที่ปรึกษา​ฯ​ นำนักเรียน จำนวน 6 คน คือ 1.นางสาวสิริกัญญา คำทองทิพย์ 2.นางสาวจารวี กันทะเนตร 3.เด็กหญิงเขมิกา ขจรพรรณพงษ์ 4.นางสาวศิริวรรณ กิตติ 5.นางสาวเสาวลักษณ์ จันธิมา 6.นางสาวภาวิรัตน์ สมนาม เข้ารับรางวัลระดับเหรียญทองเเดง พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ในการประกวดภาพยนตร์สั้น ประวัติศาสตร์ในชุมชน ท้องถิ่น หรือ หน้าที่พลเมือง ชื่อเรื่อง น้ำตกภูซาง​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ฝาย​กวาง​วิทยาคม​ วันอังคาร​ ที่​ 14​ มีนาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
     นาย​คม​น์​สิทธิ์​ กั​นทา​สุวรรณ์ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​กิจกรรม​ปัจฉิม​นิเทศ​ นักเรียน​ผู้สำเร็จการศึกษา​ระดับ​ชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 3​ และปีที่​ 6​ ประจำ​ปีการศึกษา​2565​ จำนวน​ 252 คน​ พร้อมรับมอบเงินบริจาค​จากนักเรียน​จำนวน​ 23,400 บาท​ โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อใช้ปรับปรุงและ​ซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถนักเรียน​ ณ​ หอประชุม​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​กิจกรรม​ Congratulations ณ​ ลานกิจกรรม​สวนป่า​ วันศุกร​์​ ที่​ 10 มีนาคม​ 2566
 @ภาพกิจกรรม

รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และโครงการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ”โครงการเพชรภูซาง”
     โรงเรียนภูซางวิทยาคม รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และโครงการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ”โครงการเพชรภูซาง” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครบตามเกณฑ์ ณ ห้องประชุมรัตนปัญญา โรงเรียนภูซางวิทยาคม วันที่ 9 มีนาคม 2566
 @ภาพกิจกรรม

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ พวงลำใย รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานในการดำเนินการสอบ และเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องสอบอาคาร 1 โรงเรียนภูซางวิทยาคม วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566
 @ภาพกิจกรรม

ข้อสอบห้องเรียนพิเศษ
     นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม รับมอบแบบทดสอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบนำโดยนายอภิวัฒน์ พวงลำใย รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานวิชาการและคณะ เพื่อนำไปใช้ในการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนภูซางวิทยาคม วันที่ 3 มีนาคม 2566
 @ภาพกิจกรรม